2012-05-11

Suanglėjimas

suanglėti

suanglė|ti, suanglėja, suanglėjo pavirsti anglimi: Malkos sudegė, suanglėjo. suanglėjimas 2 suanglė|ti, suanglėja, suanglėjo pavirsti anglu; gauti angliškų bruožų. suanglėjimas

Kadaise pats Prancūzijos prezidentas Jacques Chiracas Vokietijos ir Rusijos lyderiams pareiškė, jog jis „nepasitikėtų žmonėmis, kurių virtuvė tokia prasta“. Tačiau, regis, jo žodžiai paveikė ne visus.

Regis.

Ir Vilniaus gatvėse iškabos, aprusėjusios kadaise, apanglėjo.

What a Šalis?

What the ...?

Na, gerai...

Rašyk SMS lietuviškai!

Viena SMS žinutė, parašyta naudojant angliškas raides, turi iki 160 simbolių.
Viena SMS žinutė, parašyta naudojant kitų kalbų raides (lietuviškas, rusiškas ir kt.), turi iki 70 simbolių.
Simbolis – tai raidė (angliška, lietuviška, rusiška ir kt.), tarpas, skyrybos ženklas (taškas, kablelis, šauktukas ir kt.).

Tiek anglų, tiek lietuvių ar kitomis kalbomis parašytos žinutės kainuoja vienodą kainą. Priklausomai nuo rašomos kalbos skiriasi tik žinučių ilgis. Jei siunčiate SMS žinutę telefonu, kuriuo galima siųsti ilgesnes nei 70 ar 160 ženklų žinutes, adresatas gaus vientisą jūsų žinutę, tačiau kiekviena 70 ar 160 ženklų teksto atkarpa bus apmokestinta kaip atskira žinutė.

Tiek anglų, tiek lietuvių ar kitomis kalbomis parašytos žinutės kainuoja vienodą kainą!

Aishq?

Maždaug taip: viskas sąžininga, mokesčiai visiems vienodi, tik tamstai - dvigubi.

Tai - žinoma, kad ne kartelinis susitarimas.

Tiesiog Lietuvoj lietuviškos raidės labai brangios, daugiau nei dusyk brangesnės už ... angliškas (kas tai?)

Pinigų mažai Tėvynėj, o raidės brangios.

Mūsų Tamsiojoj Lietuvoj jau ir lotyniška abėcėlė kažinkodėl vadinama angliška.

Kodėl?

Gal todėl, kad dvigubą "v" jie vadina dviguba "u", o mums šitokie dalykai labai patinka?

Listen!

Gal ir ne todėl...

Negi?

Tiesiog - lindo lindo ir sulindo tie pigūs anglakalbiai net lietuviškan telefonan!

O mes - pas juos!

Komentarų nėra: