2013-10-18

Lietuvos MA Ekonomikos institutas

Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas – Lietuvos mokslų akademijos mokslinio tyrimo institutas Vilniuje.

Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonomikos teorija ir matematinis modeliavimas (makroekonomikos, pusiausvyros ir kt. modeliai), Lietuvos ūkio plėtojimo ekonominės socialinės problemos. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą problemos, ekonominės minties Lietuvoje istorija nuo XVI a.

Institutas įsteigtas 1941 m. gegužės mėn., 1944 m. liepos mėn. veiklą nutraukė, 1945 m. atkurtas. Veikė 11 mokslinių padalinių – 9 skyriai, 2 laboratorijos. Institutas sprendė teorines politinės ekonomijos, ekonominės minties, ūkio istorijos ir kt. bei praktines gamybinių jėgų plėtojimo ir išdėstymo, materialinių ir darbo balansų sudarymo, gamtinių išteklių ekonominio įvertinimo, darbo našumo didinimo ir kt. problemas. Institutas atliko ir koordinavo įvairius ekonominius tyrimus. Ypač reikšmingi darbai, kuriuose buvo pasiūlytos ir pagrįstos pramonės, statybos, žemės ūkio ir transporto plėtotės pagrindinės kryptys.

Sovietinės okupacijos metais daugėjo instituto darbuotojų. 1990 m. pr. institute dirbo daugiau, kaip 180 darbuotojų, iš jų 126 mokslo darbuotojai. Išleista daugiau, kaip 50 monografijų. Atkūrus nepriklausomybę institutas reorganizuotas: 1991–1992 m. panaikinta buvusi struktūra, apie 10 kartų sumažintas darbuotojų skaičius, pakeistos mokslinės veiklos kryptys, 1992–1995 m. institutas nepriklausė Lietuvos mokslų akademijai.

2009 m. gruodis.

Vyriausybė šios savaitės posėdyje planuoja priimti sprendimą likviduoti Ekonomikos institutą, veikusį bemaž 70 metų. Vyriausybės nutarimo projekte pažymima, kad Ekonomikos institutas yra nedidelė įstaiga ir negali atitikti valstybiniams mokslo institutams nustatytų reikalavimų, spręsti svarbių ir didelės apimties problemų.

Ekonomikos institute dirba 14 darbuotojų, iš jų 6 - puse etato. Pažymima, kad atleidžiamiems instituto darbuotojams 2010 metais reikės išmokėti beveik 200 tūkst. Lt įvairių išmokų.

Beveik 200 tūkst. Lt įvairiausų išmokų!

Oho kiek!

Lietuvos mokslų akademijos, vykdančios Ekonomikos instituto steigėjo funkcijas, prezidiumas šių metų vasarą nutarė nutraukti Ekonomikos instituto veiklą ir įkurti Lietuvos ekonomikos mokslinių tyrimų institutą, tačiau naujo instituto steigimo galimybė numatoma svarstyti pagerėjus šalies finansinei situacijai.

... vykdančios steigėjo funkcijas ...

Kokias funkcijas vyriausybė vykdo

Kaip tame raudonųjų revoliucionierų himne - "seną pasaulį išardysim iš pačių pamatų... ir naują sukursim".


Puiku
2009-12-15 13:36
Lietuvai nereikia mokslo,institutų ir universitetų. Sustokim prie žagrių ir pirmyn


Komentarų nėra: