2014-01-18

Kristijonai

Kristijonas Donelaitis.

Kas ginčysis, kad krikščionis!

Krikštijonas.

Kodėl?

Christian (n., adj.) 
16c., forms replacing earlier Christen, from Old English cristen (noun and adjective), from a West Germanic borrowing of Church Latin christianus, from Ecclesiastical Greek christianos, from Christos (see Christ). First used in Antioch, according to Acts xi:25-26. Christian Science as the name of a religious sect is from 1863.
Χριστιανός.
 

χριστιανός


χριστ (christ, Christ) +‎ -ιανός (-ianós, descriptive form)

Ar ne iš istorinės jonizacijos tasai descriptive-ιανός?

Praėjusį sekmadienį Klasikos radijo mišių iš Arkikatedros transliacijoje moteris skaitė Biblija: Jėzus pats prašęs Jono Krikštytojo jį pakrikštyti, idant viskas būtų kaip pridera.

Galima spėt, kad krikštas buvęs ir anksčiau.

Ypač turint omeny, kad ir Jonas Krikštytojas vandeniu krikštijo, ne kaip kitaip, o ir kristijonų buožinyčios popiežius pontifiku vadinas, o ne kitaip.

Gal melduos kadais meldėmės, vandenų paukščiams aplinkui krykščiant...

Kodėl gi tąsyk ir dabar krikščionimis vadinamės?

Christianus.

Christian.

Ką tik egzaminą gerai išlaikė šaunus studentas iš Vokietijos, vardu Christian.

Христианин.

Vakarai ir Rytai.

Kas vidury?

Kristijonas.

Krĭstiti.

Apsikristijom, turim zakristiją su zakristijonu, esam kaip visi.

Stengiamės tokiais būt, nekrykštaut.

Tikim, kad iki Kristijono dainių nebūta, o knygą mums skolintas kunigas davė.

Kŭniga.

Pulkim ant kelių!

Bukvaliai!

Lietuvos kristijonai...

Taip, taip.

http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/26.htm

Komentarų nėra: