2014-08-12

Lietuviški rubliai

Į Lietuvos banko saugyklą Vilniuje atgabentos pirmosios partijos* lietuviškų eurų monetų.
 
 O kur lietuviški eurų banknotai?

Ostrublis – piniginis vienetas, kuris buvo apyvartoje okupuotose Rusijos imperijos teritorijose ir kurį 1916 m. išleido Vokietija. Piniginis vienetas oficialiai vadinosi rublis, jo šimtojo dalis – kapeika.

Pradžioje ostrublis buvo lygus Rusijos rubliui.

Nuo 1918 m. ostrubliai cirkuliavo kartu su ostmarke, viena ostmarkė buvo lygi 2 ostrubliams.

Lietuvą okupavus kaizerinei Vokietijai, 1916 metais buvo įvesti Rytų skolinamosios kasos ostrubliai. Priežastis buvo paprasta: okupuotoms teritorijoms reikėjo rublio ekvivalento vietinei prekybai, o carinių rublių banknotų ir monetų trūkumas buvo totalus. Pinigai vienu metu buvo vartojami visai paraleliai buvusiems cariniams rubliams, įvedant ostmarkę, keitimas buvo 1 prie 1. Juos leido Darlehnskasse Ober Ost Poznanėje.

Bitte schön:


Na o čia -

tikri sovietiniai rubliai, padidinu, jei neįskaitot:

Reikalaukime Lietuviško Euro Banknoto!

* pártija sf. (1) DŽ

1. politinė organizacija, reiškianti visuomenės sluoksnio idealus ir interesus: Mums reikalingos tokios partijos, kurios nuolat turėtų tikrus ryšius su masėmis ir kurios mokėtų vadovauti šioms masėms rš. Jis nesikišo politiką ir partijų rietenas rš. O kad pasipešė partijėlės, tai čia juk neilgam rš.
2. sov. Tarybų Sąjungos komunistų partija (TSKP): Partija yra vadovaujanti jėga mūsų valstybėje rš. Viena partija – viena tiesa S.Nėr. Aš irgi rašyčiaus pártijon, ale nebe tam čėsas (per senas) Slm.
3. grupė asmenų, kuriuos jungia bendri interesai, bendros pažiūros, siekimai: Puškinas jaunystėje laikėsi Karamzino pártijos DŽ.
4. grupė, būrys, pulkas, dalis: Padalijo į dvi pártijas pjauti [rugius] Eig. Jau nušliaužtos visos uogos: pártijų pártijos eita Pln. Bobos pártijom lekia į uogas Ėr. Nežinai šitos šunų pártijos (bernų gaujos) – anys loja ir loja Trgn. Buvo trys pártijos kiaulių Btg.
5. muz. daugiabalsio muzikos veikalo dalis vienam balsui ar instrumentui: Balsų bei instrumentų partijoms atskirti vartojami skliaustai, vadinami akoladėmis rš. Smuiko partija rš.
6. žaidimas (kortų, šachmatų ir pan.) nuo pradžios iki galo: Lošdavom vieną kitą partiją šaškių rš. Tik pradėję partiją, jie stengiasi išsikapoti P.Cvir.
7. tam tikras daiktų, gaminių kiekis: Partija – tai bet koks vienodos kokybės linų kiekis, skirtas vienkartiniam pristatymui ir įformintas vienu dokumentu rš. Jau pradėta gaminti pirmoji vitaminų partija sp.
8. TrpŽ santuoka naudingumo ar nenaudingumo sutuoktiniui požiūriu: Pártija būtų nebloga NdŽ.


Komentarų nėra: