2014-12-09

Viešpats

Often, however, there were contending factions among the kulapatis and vispatis, and Vedic literature preserves several traces of election of kings on such occasions.


viešpats

viešpat|s, viešpaties viešpats
1. bažn. Dievas, Visagalis: Tokia viešpaties valia. viešpatie tu mano, kas gi čia dabar?!
2. valdovas: Dykumos, girios viešpats prk.: Jis yra padėties viešpats
3. istor. viešės vyresnysis.
4. senoviškai
ponas: Viešpats ir tarnas.

Viešė – senovės baltų bendruomeninė gyvenvietė. Iki X a. viešėje gyveno viena giminė, nuo X–XII a. pradėjo vystytis į teritorines gyvenvietes. Dirbamos žemės dalybos viešėje buvo sprendžiamos burtais, nuo XIII a. pr. žemės virto alodais. Viešės grupavosi aplink piliakalnius. XIII a. pirmoje pusėje susidarius klasinei visuomenei, viešieji darbai (pilių, slėptuvių statyba, kelių priežiūra) tapo angarijų (darbo prievolių) pagrindu. Viešė imta vadinti lauku.

Viešei vadovavo viešpats (viešės (t. y. „visų“) pats („vyriausiasis“), plg. sanskrito viš patih), reikalus spręsdavo viešės narių sueiga – kuopa. Nuo žodžio „viešė“ taip pat kilę tokie žodžiai kaip „vieškelis“, „viešnia“, taip pat slaviški žodžiai kaimui įvardinti (wieś, ves).

Kada šitaip buvo...

Viešpatį ir iš viešės, ir iš namų išvarėm.

O šventa vieta tuščia nebūna...


Komentarų nėra: