2015-05-28

Kryžiuočiai iš Maltos

Vakaro svečių iš anksto buvo prašoma atsinešti po knygą ir padovanoti ją atkuriamai Pažaislio vienuolyno bibliotekai, kurios garbės globėja 
tapo rašytoja, meno istorikė Kristina Sabaliauskaitė.

Bibliotekai Pažaislio vienuolyne knygas kaupė kamaldulių vienuoliai 1664 – 1832 metais. Istoriniai šaltiniai byloja, jog lėšų bibliotekai skyrė ir vienuolyno statybų fundatorius, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas.

Baikit - koks Žygimantas?

Zigmantas!
Pažaislio vienuolyno ansamblį, dvarą, kaimus ir visas šioje vietoje įsigytas žemes prie 350 metų jis padovanojo vienuolių Kamaldulių ordinui.

Maldelių Kampo.

Kancleris (pareigūnas, šiuolaikiškai) - Pažaislio vienuolyno ansamblį, dvarą, kaimus ir visas šioje vietoje įsigytas žemes - padovanojo.

Kaimus, matyt, su visa kaimiečių kaimene - su tuometiniais kolūkiečiais.
Panašiai kaip Aleksandras.
Abudu padovanojo tiems patiems - buožinytininkams.

Kurie dabar gerai korreliuoja su kai kuo.

Jums turbūt įdomu, kodėl maltiečiai šiais laikas pakvietė savo bičiulius prisidėti prie istorinės kamaldulių bibliotekos atkūrimo? Kodėl jiems toks svarbus Pažaislis?“, – klausė svetingumo komplekso įkūrėja Indra Ramanauskienė.

Maltiečiai?
Jos teigimu, į šį klausimą atsako vienuolyno bažnyčios sienos – jose iki šių laikų išliko XVII amžiuje nutapyti Maltos ordino kryžiai.

Buožinytinė Lietuvos istorija...
×pãcas (l. pac) sm. (2) Nmč, Klm, Grk, Mžš žiurkė: Į slastus įlindo pãcas Tv. Pacai pragraužė maišus Drsk.

Be reikalo Lietuvių kalbos žodynas šitaip?

Order of Malta International.:)
The birth of the order dates back to around 1048. Merchants from the ancient Marine Republic of Amalfi obtained from the Caliph of Egypt the authorisation to build a church...

Caliph of Egypt...


Abraominiai reikalai.


 The order has a large number of local priories and associations around the world, but there also exist a number of organizations with similar-sounding names that are unrelated, including numerous fraudulent (self-styled) orders seeking to capitalize on the name.

Capitalize?


Kapitalas!

Tebekaringas ordinas:The Order states that it was the hospitaller role that enabled the Order to survive the end of the crusading era; nonetheless, it retains its military title and traditions. On March 26, 1876 the Association of the Italian Knights of the Sovereign Military Order of Malta (ACISMOM) formed a Military Corps to provide medical support to the Italian Army, that on April 9, 1909 did officially become a special auxiliary volunteer corps of the Italian Army under the name Corpo Militare dell'Esercito dell'ACISMOM (Army Military Corps of the ACISMOM), wearing Italian uniforms.[44] Since then the Military Corps have operated with the Italian Army both in wartime and peacetime in medical or paramedical military functions, and in ceremonial functions for the Order, such as standing guard around the coffins of high officers of the Order before and during funeral rites.[45] Fausto Solaro del Borgo, President of the Italian Association of the Sovereign Military Order of Malta, stated in a speech given in London in November 2007:[44]
  believe that it is a unique case in the world that a unit of the army of one country is supervised by a body of another sovereign country. Just think that whenever our staff (medical officers mainly) is engaged in a military mission abroad, there is the flag of the Order flying below the Italian flag..
Ar be reklamos virt sriubą ubagams - neapsimoka? 

O kryžiuočiai šie - ar tikrai jie iš Maltos?

Paskaitykit jų istoriją - sužinosit šių labdariais besidedančių, bet herbe 
grobikų klajonių maršrutus - Malta, dabartinė Turkija, Rodo sala, Rusija, Roma. 

The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (Italian:Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), also known as the Sovereign Military Order of Malta (SMOM), Order of Malta or Knights of Malta, is a Roman Catholic lay religious order of, traditionally, a military, chivalrous and noble nature.[5] It is the world's oldest surviving order of chivalry.[6] The Sovereign Military Order of Malta is headquartered in RomeItaly, and is widely considered a sovereign subject of international law.

Iš Romos mūsų labdariai maltiečiai, tik viena koja vėl Maltoj, laikinai. 

Gal žinot kitą tokį suvereną, kitą tokią labdarių valstybę?

Tokius riterius, order of chivalry?

Gal visai ne labdaringą sriubą tos ponios nuotraukoje virti nori, o noble nature ieško?

Dwars.

Komentarų nėra: