2015-08-21

Skurdas

...Stojo jotvingiai į mūšį kaip suremta giria,
visi kaip vienas, vyras prie vyro,
susirinko visos kiltys ir giminės,
ir sūduviai su prūsais atėjo į talką...
K.Boruta

1279–1283 m. kare su kryžiuočiais ir lenkais jotvingiai buvo išnaikinti: dalis likusiųjų su kunigaikščiu Jedetu pasidavė Ordinui ir buvo ištremti į Sambiją, kitus karvedys Skurdas išvedė į Lietuvą.

Skurdas ir Šiurpa.
Skurdas – individo arba socialinės grupės ekonominė padėtis, kuriai būdingas nesugebėjimas savo jėgomis susikurti minimalių poreikių patenkinimą.

Skurdo sąvoka paminėta XVIII a. antroje pusėje.

Lietuvoje skurdo lygis apskaičiuojamas remiantis santykine skurdo riba, nustatoma kaip 60 proc. vidutinių ekvivalentinių vartojimo išlaidų. Valstybės nustatomas statistinis rodiklis, apskaičiuojamas kaip vieno asmens piniginių pajamų suma, kuri turėtų garantuoti minimalų socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, atitinkantį organizmo maisto poreikius pagal fiziologines normas, taip pat minimalius drabužių, avalynės, baldų, ūkinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, buto, komunalinių, buitinių, transporto, ryšių, kultūros ir švietimo paslaugų poreikius. Skurdo rizikos lygis 2012 m. šalyje siekė 18,6 procento, praneša Lietuvos Statistikos departamentas, remdamasis pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis.

Sąvokos.

Kas penktas Lietuvoje pernai gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.

Lietuvoje pernai žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 560 tūkst. asmenų, kurie sudarė 19,1 proc. visų šalies gyventojų – 1,5 procentinio punkto mažiau nei 2013 metais, rodo statistikų atlikto pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenys.

Skurdo rizikos riba pernai buvo 241 euras per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 506 eurai šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų bei dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus, pranešė Statistikos departamentas.

Skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai iki 18 metų – jų skurdo rizikos lygis pernai buvo 23,5 proc. ir, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 3,4 procentinio punkto.

Sukeičiamos sąvokos...

Beveik trečdalis - 30,8 proc. Lietuvos gyventojų pernai gyveno ties skurdo riba, ir tai buvo vienas didžiausių rodiklių Europoje... 

Skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai iki 18 metų...

Overtone window.

Komentarų nėra: