2015-10-19

Žydų integravimas Europon

Tiesiog integravimo ruduo...


Евреи и не  в Европе...

Kam gi tokia paskaita tapo reikalinga?

Negi žydus kas sumanė išintegruoti Europos?

Kurią, kaip jie patys skelbia, ir sukūrė, vietoj buvusios kitokios 
sukūrė, kūrėjai gi tos Europos nuo Urpusės kadaise atėjo.

KuriosEuropos, neatitinkančios žemių, ribojamų vandenimis, apibrėžimo, kurios netgi ribos, pastaraisiais amžiais dažniausiai rytinės, istoriškai kito sulig abraomiškumo plitimu/platinimu.

Gal be reikalo stengėsi, gal žydai patys sumanė išsiintegruoti iš jų pačių sukurtos senosios Europos, turinčios integravimo bėdų, jei didžiausią pasaulyje savo centrą prieš trejetą metų pasistatė Dnepropetrovske, o Europos rabinų konferencijos pirmininku išsirinko Maskvos vyriausiąjį rabiną?

Tam pačiam Elertė "Klasikos" radijuj šįryt Lietuvos prezidentė, oficialiai vizituojanti Izraelį, 
papasakojo, kad po Izraelio prezidento Šimono Pereso vizito Lietuvoje

Lietuvos ir Izraelio santykiai įgauna kokybiškai naują pagreitį.Kokia ta naujoji Lietuvos-Izraelio naujoji diplomatinė mechanika?

Įdomu, išties įdomu, kokia ta naujoji Lietuvos-Izraelio tarpusavio ryšių pagreičio kokybė, jei po Puerto Riko sparčiausiai nykstančios pasaulyje šalies - Lietuvos - vardu besivadinantys verslininkai savo forumą rytoj atidarys Izraelyje, kuriame, kai kas sako, Lietuvos tuteišiais skelbtis yra garbinga.Litvakai – iš Lietuvos kilę žydai ir jų palikuonys, pasak prezidentės, yra geriausi Lietuvos viešosios diplomatijos ambasadoriai visame pasaulyje. Tai ypatinga labai atsakingų, išsilavinusių žydų bendruomenė, padedanti garsinti ir pristatyti Lietuvą pasaulyje. Daug litvakų priklauso politikos, verslo, teisės, meno elitui, padeda Lietuvai megzti santykius su kitomis valstybėmis, aktyviai kviečia investuoti mūsų šalyje.


Izraelyje gyvena apie 200 tūkst. litvakų, tarp jų žymūs valstybės veikėjai.Kurios valstybės?

Matyt, ne Lietuvos respublikos, kurioje, kaip skelbiama, iš maždaug 208 000–210 000 žydų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo nužudyti 190 000–196 000, didžioji dalis tarp 1941 m. birželio ir gruodžio mėn. [2][3]

O ar yra lietuvių, kilusių iš žydų gyvenamos žemės, iš Izraelio?

Ar yra bent vienas?

O ar ieškom mes prancūzų, anglų, vokiečių, rusų ar ispanų, kilusių iš Lietuvos?

Nelabai, o gudams tai ir litvinų vardo gailim...

Po pasaulį išsibarstę žymūs lietuviai ir ryšius su Lietuva puoselėjantys žmonės šių metų spalio mėnesį susitiks jau septintą kartą rengiamame Pasaulio lietuvių ekonomikos forume. 
Dievaž, gali pasimesti:

Tel Avive – Izraelio verslo sostinėje – prezidentė atidarys pirmą kartą Izraelyje vyksiantį Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF), kuriame dalyvaus per 100 Izraelio ir Lietuvos verslo atstovų, ūkio, užsienio reikalų ministrai, savivaldybių merai, pasaulio litvakai ir išeivijos lietuviai.

Tel Avive prezidentė taip pat atidarys Pasaulio litvakų forumą.


Du viename?


Tai kokia gi
ta ne senoji, 

Gal tokia? 

Gal tikrai žydams labai reikia integruotis Europon?

Laikai juk sudėtingi...

The biggest economic event of expatriate Lithuanians, business leaders, politicians, members of the Lithuanian and Litvak communities will share experience, network and discuss potential cooperation.

Sakykit, ar expatriate būna patriotais?

Komentarų nėra: