2016-05-29

Saulė Lietuvos

Vincas Kudirka
šį kūrinį parašė ir paskelbė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6.
Ir Seimas, ir Prezidentė moko mus giedoti "saulė Lietuvoj".

Netgi Rokiškis Rabinovičius (negirdėjau jį pastebint šią klastą) pastebi šią klastą:

Taip, kažkokie kalbainiai prieš kažkiek laiko tyliai pacenzūravo Lietuvos himną, pakeisdami jo žodžius. Gal būt nelabai smarkiai, tačiau pakankamai prasmingai, kai pabandai suprasti, ką tie pokyčiai reiškia: iš mūsų Saulės (žinių, švietimo, kultūros ir mokslo simbolio), kuri šalina tamsumus visur, padarė kažkokią pašalinę Saulę, kuri turi pašalinti tamsumas Lietuvoje. Kitaip tariant, apvertė viską aukštyn kojomis. Kaip anksčiau matėme, įvairūs kalbainiai mėgsta iškraipyti ką papuola: jie ir Jono Jablonskio idėjas sugebėjo išdarkyti.

Galim prisiminti ir vieną istorinį momentą – kaip visokie kultūros veikėjai nešė Stalino saulę į Lietuvą – tada jau toji turėjo prašalinti tamsumas, pakeisdama Lietuvos saulę. Pasakymas apie Stalino saulę buvo simboliškas, jis būtent tą ir reiškė – kad vietoj Lietuvos saulės bus svetima. Jau atkuriant nepriklausomybę, kai kurie veikėjai matyt pasirūpino, kad toji istorinė aliuzija išliktų.

Taip, kalbainiškasis Lietuvos himno variantas neša ne ką kitą, o užslėptą okupacinį diskursą. Tai yra žiauru, bet kita vertus, tai simbolizuoja.


Jis pateikia ir 1938 metų Lietuvos himno tekstą:

Štai dar:
Štai dar (žr. šeštą skaidrę):
Cituoju:

Pakeista tik viena raidė, tačiau ji keičia visą esmę. Ir tai iš tikro Esmė, tai labai svarbu. Saulė Lietuvos, pirmiausia, yra nuoroda į dvasią, dieviškumą, Karaliaus Gedimino „Vieną Dievą“. 
Tai vienas iš 7 Kudirkos priesakų ainiams. Saulė Lietuvos reiškia tikėjimą, tai ištariančiojo įsipareigojimas būti Švyturiu ant kalno, pačiam tapti Šventąja Ugnala, nešti šviesą, dorą, darną Lietuvai ir pasauliui. Saulė Lietuvos – tai ir protėvių, jų pasaulėjautos atminimas ir pagarba jiems bei seniesiems tautos Dievams.

Adomą Mickevičių
cituoju

... apie pareigas, kurias turi vykdyti saulės sūnūs, grumdamiesi su tamsos gimdytiniais...

Mūsų para prasideda Saulei patekėjus, o kieno - Saulei nusileidus?

Apie pavergtą mūsų protą...

Varge...
Varge (praėjusį ketvirtadienį EK pranešė pateikusi Lietuvai, Bulgarijai, Latvijai, Vengrijai ir Slovakijai „pagrįstą nuomonę, kuria paprašė iš dalies pakeisti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo teisės aktus, nes jais pažeidžiamas laisvas kapitalo judėjimas ir įsisteigimo laisvė), vargeli
vargeli...
Taigi - kas pakeitė tą vieną raidę Lietuvos himne, kurį giedame po 1990-jų Kovo 11-sios?

Kurį ligi šiolei prie Signatarų namų Vasario 16-tąją pusbalsiu šnabždame sulėtintai, kažkodėl, pritariant kameriniam kvartetui, o ne orkestrui.

Tas ar ne tas, kas Saulės mūšio datos minėjimą "paslėpė" po Holokausto

(ne, ne šito 
holokausto - tik trijų Lietuvos piliečių neatpažįstamai sudegi(ni?)mo nesudegusiame mediniame name Vasario 16-tąją, tais 2013-tais metais sutapusioje su Adar mėnesio 6 diena, kurią, esą, Mozė baigęs rašyti Pakartotąjį Įstatymą

o šito Holokausto, sekusio po "Fugu plano"
vykdymo, minėjimu, paslėpė, tuo pačiu ir Baltų vienybės dieną paslėpdamas Lietuvoje?

Paslėpė?
Senovė.

Kapa.

60 Žemaičių bajorų pas Antipopiežių.

60.

1 komentaras:

Ryšard Maceikianec rašė...

Pakeisti Himno teksta galėjo tik vienas žmogus - V. Landsbergis.