2016-06-03

Pienburnių Kreizė Pasaulinė

- Pasaulinė Pieno Krizė! - šitaip šįryt Elertė "Klasikos" radijo bangomis bylojo (pinigų bažnyčios?) tarnaitė.
Skaitom:

Prieš pusantrų metų prasidėjęs Rusijos embargas peraugo į pasaulinę pieno krizę, kuri tęsiasi ir šiandien.

Och ta Rusija!

Tik ar ji - ne Ožys Atpirkimo?

Atpirkimo ožys judaizme – gyvūnas, kuriam visa tauta Jom Kipuro šventės dieną simboliškai perleidžia savo kaltes. Po ritualo ožys išvaromas į dykumą ir atiduodamas (paaukojamas pražūčiai) dykumų dievui Azazeliui. Taip simboliškai žmonės apsivalo nuo nuodėmių, atkuria laiko ciklą.

Dabar atpirkimo ožys suprantamas kaip metafora – kažkoks vienas asmuo, ar asmenų grupė, kuriam ar kuriems priskiriamos visos bendruomenės nuodėmės, suverčiama kaltė dėl nesėkmių.

Kiek iš to ožio

pieno?

Tai neprimatantis: nemato Atpirkimo Ožio - Rusijos.

Komentarų nėra: