2016-09-16

Europos Vytautas (Landsbergis)

Vytautą -
Europai!
Nepaisant to, jog kadaise skėlė kaip reikiant Europai į nosį:)
Bet ne apie jį...
Šiandien:

Vytauto Landsbergio visuomeninė-politinė veikla įvertinta daugybe tarptautinių europinių apdovanojimų.

1991 m. jam paskirtos Norvegų Tautos taikos, Prancūzijos Fondation du Future premijos, Didžiosios Britanijos Tarptautinio laisvės fondo apdovanojimas, Lenkijos skautų sąjungos garbės kryžius.

1992 m. jis gavo Vokietijos Hermann-Ehlers-Preis, Estijos Respublikos medalį už nuopelnus, o 1994 m. – Katalonijos Kultūros Fondo 9-ąją tarptautinę Ramon Llull premiją.

1995 m. V. Landsbergis tapo Vokietijos šaulių Šv. Sebastijono ordino kavalieriumi.

1997 m. apdovanotas Prancūzijos Garbės Legiono II laipsnio ordinu.

1998 m. jis gavo Italijos Vibo Valentia „Liudijimo“ premiją už įnašą į Lietuvos išsilaisvinimą ir buvo apdovanotas Lietuvos Vytauto Didžiojo pirmo laipsnio ordinu (neišbraukiau) bei Norvegijos Karališkojo ordino „Už nuopelnus“ Didžiuoju kryžiumi.

1999 m. V. Landsbergis apdovanotas Lenkijos Respublikos Didžiojo Kryžiaus ordinu, UNESCO medaliu už indėlį demokratijos plėtojime bei kovoje už žmogaus teises, Maltos ordino Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, Graikijos Garbės ordino Didžiuoju Kryžiumi, Komunizmo Aukų Memorialo Fondo Trumano-Reigano Laisvės apdovanojimu (ne Europos), 2000 m. – Frankofonijos Plejados ordinu (Prancūzija), 2001 m. – Trijų Žvaigždžių (2 laipsnio) ordinu (Latvija), 2002 m. – Marijos žemės kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu (Estija), 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine (neišbraukiau) ir Vokietijos Saksonijos žemės parlamento Konstituciniu medaliu.

2004 m. jam paskirta JAV Lietuvių fondo Dr. Antano Razmos vardo Visuomeninė premija. (neišbraukiau, nes lietuvių)

2005 m. Europos Liaudies partijos – Europos demokratų grupė Europos Parlamente apdovanojo V. Landsbergį Roberto Schumano medaliu.

Už ilgametę veiklą skatinant dialogą Europoje 2007 m. profesorius apdovanotas Karlo IV Europos medaliu, o 2008 m. Orange-Nasau riterio didžiuoju kryžiumi (Nyderlandai).

Prancūzijos ambasada Lietuvoje informavo, kad Prancūzijos prezidentas François Hollande rugpjūčio 26 dieną apdovanojo profesorių Vytautą Landsbergį nacionalinio Garbės Legiono ordino Didžiuoju Kryžiumi. Ambasados žodžiais, taip Prancūzija paripažino ypatingus V. Landsbergio istorinius nuopelnus tarnaujant Laisvei, Europai ir Lietuvai.

© Lietuvos žinios
Suskaičiavau 20 Europos, 2 Lietuvos ir 1 Amerikos lietuvių, na ir dar 1 Amerikos apdovanojimą.

Vytautas Landsbergis negavo Lietuvos Laisvės premijos.

Vadinasi, politinė aritmetika tokia:

Laisvė + Europa + Lietuva - (Lietuva + Laisvė) = Europa

Taigi, ir tai visiškai akivaizdu, Vytautas Landsbergis - Europos!

Vytautas (Landsbergis) apie lietuvių tautą: tauta nelabai dirba tą žemę, mielai išvažiuoja, palieka ūkius.

Karaliaučiaus sritį, savo protėvių žemę, Potsdamo sutartimi* atiduotą LAIKINAI administruoti Sovietų Sąjungai, tokia "mielai emigruojanti" vizijos
neturinti tauta susigrąžinti negali nė svajotiKunings**garbą***, paverstą Kionigsbergu, reikia atiduoti Europos globai - taip sako Landsbergis.

Tai
bent!
Europos Vytautas (Landsbergis)...

Ta Europa:)

Lietuva ir jos šventės.

Nebelabai besinori juoktis...

O kokia Lietuvos politinė (tai negi pilietinė:))) sistema?

Irgi šiandien: perklausykit 2:30-6:30 intervalą ir, gali būt, sužinosit.

Article VI (of the Potsdam Agrement) reads in full:


The Conference examined a proposal by the Soviet Government that pending the final determination of territorial questions at the peace settlement, the section of the western frontier of the Union of Soviet Socialist Republics which is adjacent to the Baltic Sea should pass from a point on the eastern shore of the Bay of Danzig to the east, north of Braunsberg-Goldap, to the meeting point of the frontiers of Lithuania, the Polish Republic and East Prussia.

The Conference agreed in principle to the proposal of the Soviet Government concerning the ultimate transfer to the Soviet Union of the City of Königsberg and the area adjacent to it as described above, subject to expert examination of the actual frontier.

The President of the United States and the British Prime Minister have declared that they will support the proposal of the Conference at the forthcoming peace settlement. 24

Article IX concerning the areas of East Prussia ceded to Poland spell out more clearly the nature of the Soviet control of Königsberg, referring to it as having been "placed under the administration of the Union of Soviet Socialist Republics in accordance with the understanding reached at this Conference."25

Thus, Königsberg was neither appended outright to the Soviet Union nor was it to be considered part of the Soviet zone of occupation, which had been outlined earlier in the agreement.

It can thus be seen that while eventual Soviet sovereignty over Königsberg was anticipated, it was also expected that the peace settlement to finalize this was to have been rather shortly forthcoming. The subsequent development of the Cold War and the creation of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic as separate states precluded the signing of the peace treaty until 1990. In the intervening period, the German Reich continued its existence de jure, although the state of Prussia itself was abolished by decree of the Allied Control Council in 1947. Thus, technically, the Soviets may never have held legal title to territory.

** king (n.) 

a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König).

This is of uncertain origin. It is possibly related to Old English cynn "family, race" (see kin), making a king originally a "leader of the people." Or perhaps it is from a related prehistoric Germanic word meaning "noble birth," making a king etymologically "one who descended from noble birth." The sociological and ideological implications render this a topic of much debate. "The exact notional relation of king with kin is undetermined, but the etymological relation is hardly to be doubted" [Century Dictionary].

General Germanic, but not attested in Gothic, where þiudans (cognate with Old English þeoden "chief of a tribe, ruler, prince, king") was used. Finnish kuningas "king," Old Church Slavonic kunegu "prince" (Russian knyaz, Bohemian knez), 
Lithuanian kunigas "clergyman" are forms of this word taken from Germanic. 


Meaning "one who has superiority in a certain field or class" is from late 14c.

***
gar̃bas sm.
1. tvarkymas (kambario): Reik gero gar̃bo, metu [?] svẽtis bus, t. y. reik apsigerbti J.

P.S. 1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, jotvingių ir kt. tautas. 1228 m. atvykę į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas
Irgi Europa:(

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Lietuvių tauta irgi turėtų apdovanoti. Savu laiku pas mus buvo populiarūs bulviniai medaliai (ordinai). Kryžiuočiiú palikuonio darbai verti protėvių garbės, todėl kryziuotiškoji eužopa taip jo tarbus ir pagerbė. Įsivaizduok, be didelio kraujo laimėjo visą Lietuvą Eužopai! Ir pakeliui likvidavo grėsmę iš rytų (bent jau kurizm laikui).
Fokietija - šiaurės turkestanas daugiausiai išlošė. Riteriui-masonui amžiina šlovė!