2017-03-10

Specialusis Liudytojas... 
2017-03-10 09:27 IP: 212.122.90.10
Nera jo paraso nei ant sutarciu, nei ant PVM fakturu, todel ir irodymu teisesauga neturi , Na o kai prokuroras apklausia specialuji liudininka, tai tolygu pasikalbejimui prie kavos puodelio. Specialusis liudinikakas, gali meluoti, gaili nekalbeti, gali aplamai specialiuoju liuditoju butiatsisakyti. Jokios atsakomybes uz tai jam nera numatyta.
Nezinau kam aplamai tas ,,specialaus liuditojo,, statusas yra sugalvotas. Ar kad pareigunai galetu is kvailesniu parodymus pries save oficialiai ispesti, ar zinomesni zmogu ,, spusteleti,,
    2017-03-10 10:30 IP: 94.244.86.195
    Spėju, kad specialaus liudytojo statusą suteikia prokuroras. Tai asmens sutikimo greičiausiai reikia tiktai tuo atveju, jei asmuo turi teisinį imunitetą (Seimo narys ar pan.). Barštys imuniteto turbūt neturi. O vat liudyti savo nenaudai tai jis gali atsisakyti, nes yra pusiaukelėj tarp liudytojo ir įtariamojo. Paprastas liudytojas liudija apie kitų galbūt padaryto nusikaltimo aplinkybes. O specialusis - apie savo. Va toks ir skirtumas.
О порядке участия в процессах лиц, заключивших сделку со следствием

06.02.2017 17:52
Уточняя правила допроса участников сделки со следствием, в правительстве исказили или вообще не учли положения, сформулированные Конституционным Судом, говорится в отзыве Федеральной палаты адвокатов (ФПА), направленном председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину. Законопроект был подготовлен Минюстом в прошлом году во исполнение решения Конституционного Суда, который проверил нормы, позволяющие участникам сделки со следствием давать на суде показания против подельников, и обязал законодателя уточнить порядок участия таких людей в процессах по делам их сообщников.

Правительство предлагает ввести в Уголовно-процессуальный кодекс новую статью 56.1, определяющую статус лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, а также статью 281.1, которая уточняет порядок его допроса. Но при этом, говорится в отзыве ФПА, такое лицо негласно наделяется статусом свидетеля, пусть даже особого. Это ошибка, настаивают адвокаты: в отличие от свидетеля участник сделки со следствием не является процессуально нейтральной фигурой, он имеет в деле собственный процессуальный интерес, фактически он «особый обвиняемый».

Atsako Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Vytautas Kukaitis

Baudžiamojo proceso kodekso 80 str. 1 p. numatyta galimybė ikiteisminio tyrimo stadijoje asmenį, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, jo sutikimu apklausti kaip liudytoją.

Kaip specialusis liudytojas asmuo gali būti apklausiamas, jeigu byloje yra duomenų apie tai, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir tą veiką galimai padarė konkretus asmuo, tačiau šių duomenų nepakanka, kad šiam asmeniui būtų suteiktas įtariamojo statusas (pvz., gautas pareiškimas, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, tačiau nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių pareiškime išdėstytus teiginius).

Jeigu byloje yra pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika ir ją padarė konkretus asmuo (įskaitant atvejus, kai toks asmuo nėra apklaustas), galioja draudimas tokį asmenį apklausti kaip liudytoją ir jam turi būti suteiktas tik įtariamojo statusas.

Procesinė garantija, kad šios normos būtų taikomos tinkamai ir pagrįstai, yra prokuroro nutarimas.

Prokuroro nutarimas apklausti asmenį kaip specialųjį liudytoją priimamas prieš tai gavus asmens rašytinį prašymą (sutikimą) būti apklaustam specialiuoju liudytoju arba prokurorui pačiam nustačius, kad yra procesiniai pagrindai, apklausti jį kaip liudytoją apie jo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką.

Asmuo gali ir nesutikti būti apklaustas kaip specialusis liudytojas.

Tokiu atveju tai pažymima ir patvirtinama asmens parašu prokuroro nutarime. Specialiajam liudytojui prieš jo apklausą prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas be kitų teisių, pareigų ir atsakomybės privalo išaiškinti, jog:

- draudžiama versti duoti parodymus prieš save;

- asmuo gali būti apklausiamas kaip liudytojas apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką tik esant jo sutikimui.

Taip pat minėtam liudytojui turi būti pranešta apie:

- teisę apklausos metu turėti įgaliotąjį atstovą;

- teisę reikalauti būti pripažintam įtariamuoju;

- apie procesinės prievartos priemonių netaikymą už neatvykimą pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą arba atsisakymą ar vengimą duoti parodymus;

- apie atsakomybės netaikymą už melagingų parodymų davimą.

Specialusis Liudytojas

...


Komentarų nėra: