2017-03-05

Vokietijos sutartis ir Kunegsgarbas

German Treaty.

The Treaty on the Final Settlement With Respect to Germany (GermanVertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland), or the Two Plus Four Agreement (GermanZwei-plus-Vier-Vertrag; short: German Treaty), was negotiated in 1990 between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic (the eponymous "Two"), and the Four Powers which occupied Germany at the end of World War II in EuropeFrance, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States. In the treaty the Four Powers renounced all rights they held in Germany, allowing a united Germany to become fully sovereign the following year.

Du plius keturi sutartis (angl. Treaty on the Final Settlement With Respect to Germany arba Two Plus Four Agreement) buvo pasirašyta 1990 m. rugsėjo 12 d. Maskvoje tarp Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR)Vokietijos Federacinės Respublikos (VFR) ir Tarybų SąjungosJAVJungtinės KaralystėsPrancūzijos. Ši sutartis atvėrė kelią Vokietijos suvienijimui. Konferencijų metu buvo aptarinėjami politiniai Vokietijos susivienijimo aspektai, jos narystė tarptautinėse struktūrose, kariuomenės dydis bei suvienytos Vokietijos valstybės sienų pripažinimas. Po „du plius keturi“ sutarties pasirašymo ir rafitikavimo, Vokietija atgavo visišką suverenitetą.

Du plius keturi sutarties nutarimai
Tam, kad valstybės galėtų rasti kompromisą prieš pasirašant sutartį, buvo organizuotos keturios konferencijos:
 • 1990 m. kovo 14 d. – Bonoje
 • 1990 m. birželio 22 d. – Berlyne
 • 1990 m. liepos 17 d. – Paryžiuje (derybose dalyvavo Lenkija)
 • 1990 m. rugsėjo 12 d. – Maskvoje
Nutarimai
 • Suvienytos Vokietijos teritorija apims Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR), Vokietijos Federacinės Respublikos (VFR) bei abiejų Berlynų teritoriją;
 • Vokietija atsisako visų teritorinių pretenzijų bei nekels jų ateityje;
 • Vokietija atsisako branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų;
 • Vokietijos kariuomenė bus sumažinta nuo 500 iki 370 tūkstančių karių;
 • Tarybų Sąjunga išves savo kariuomenę iš Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) vėliausiai iki 1994 m.
 • Rytų Vokietijoje negali būti dislokuoti NATO kariai bei negali būti įrengtos raketos;
 • Užbaigtas Berlyno padalijimas;
 • Suvienyta Vokietija turės visišką suverenitetą.
Sutartį pasirašė Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministras Hans-Dietrich Genscher, Rytų Vokietijos užsienio reikalų ministras Lothar de Maizière, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roland Dumas, Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Eduardas Ševardnadzė, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras Douglas Hurd, Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio reikalų ministras James Baker. [1][2]
Unterschriften der Vier Mächte
Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии союзники по Второй мировой войне отказались от своих прав в отношении Германии. Поскольку Договор «Два плюс четыре» был ратифицирован всеми его сторонами лишь в 1991 году (последней ратификация договора прошла в Верховном Совете СССР 4 марта1991 года), представители Великобритании, США, СССР и Франции выступили 2 октября 1990 года в Нью-Йорке с заявлением о приостановлении своих прав и обязанностей в отношении Берлина и Германии в целом с момента объединения Германии до вступления в силу Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и Французская Республика настоящим прекращают действие своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии в целом. В результате прекращают своё действие соответствующие связанные с ними четырёхсторонние соглашения, решения и практики, и распускаются все соответствующие институты четырёх держав.»
— п. 1 статьи 7 Договора.
Kunegsgarbo/Koenigsbergo/Karaliaučiaus/Kaliningrado krašto 
priklausomybės klausimas 1990 09 12 Vokietijos sutartyje, nustačiusioje galutinę Vokietijos pokarinę (po II-jo Pasaulinio karo) padėtį, neminimas.Komentarų nėra: