2017-08-10

Šarangė Varangė

Pranas Valickas Mato Pretorijaus knygą
skaitė, ir aš pavarčiau:
Štai:
Šarangė varangė -
kur gi susirangė?

Taigi.

Štai jums ir Eglė - Žalčių Karalienė.
Žinoma daugiau kaip šimtas skirtingų šios pasakos variantų, panašių motyvų savo tautosakoje turi latviaislavaifinai, romanai, tiurkai, pasak Gintaro Beresnevičiaus, sąsajų galima atrasti ir japonų šintoizmo mitologijoje. [1]

Sakykit, kokie balvonai anglakalbiams žaltį gyvate pavertė?
Kas čia dabar?

Lietuviškam Bibely
- ne gyvatė, bet žaltys:

PRADŽIOS KNYGA

Nuopolis ir pikto kilmė

Pr 3
1 O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos VIEŠPATS Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį: „Ar tikrai Dievas sakė: ‘Nevalgykite nuo jokio medžio sode!’?“ 2 Moteris atsakė žalčiui: „Sodo medžių vaisius mes galime valgyti. 3 Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė: ‘Nuo jo nevalgysite nei jį liesite, kad nemirtumėte!’“ 4 Bet žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! 5 Ne! Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta.
6 Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. 7 Tuomet abiejų akys atsivėrė, ir jiedu suprato esą nuogi.

Betgi paklausykit talmudininko:

Lietuviškame vertime kalba apie žaltį, tačiau tai neteisingas vertimas. Didelis klausimas, ar tuose kraštuose apskritai yra žalčių. Na, o tikriausiai ši klaida padaryti neatsitiktinai, turint omenyje didelę senovės lietuvių meilę žalčiams. Taigi – gyvatė

Taigi - žaltį Bibelio vertėjai bus mums palikę kaip paskutiniams Žaltonis turėjusiems...
Išeitų, Mirties Angelo skrydį per Velykas švenčiantieji gyvatę vietoj žalčio bus pakišę ir žaltį blogišium pavertę?

Na, ikikrikščioniškąjį moterų pamylėjimą tai Bibelis visiškai pamiršo...

Dar
ko!

O štai kokia anglakalbių dovanėlė - žaltys su žirgeliu ant galvos:
... a damselfly land on the head of a grass snake.

Komentarų nėra: