2017-08-07

Nupušęs Rimvydas Valatka ir 1655 08 08 Vilniuje

Šį rašinį parašiau siekdamas apginti žuvusiųjų ant Žaliojo Tilto ir anapus Neries šalia jo 1655 08 08 garbę.

Juk po 1655 metų rugpjūčio 8 dienos mūšio LDK kariuomenė, vadovaujama Jonušo Radvilos, labai greitai atidavė sostinę maskoliams ir Zolotarenkos kazokams, apsigyvenusiems su savo arkliais Arkikatedroje.

Bet, pasirodo, ne tik Graužinienė – ir visi mūsų urapatriotai jau yra normaliai darbietiškai nupušę“, – ironizuoja R. Valatka.

Jei nesimokėte istorijos, urapatriotai, tai paskaitykite bent jau K. Sabaliauskaitės romaną „Silva rerum“, – feisbuke parašė (nupušęs) R. Valatka.
Netgi ne todėl (niekaip nereagavo tada rimval@lrytas.lt) pravardžiuoju prasivardžiuotoją Rimvydą Valatką nupušėliu, ir netgi ne todėl, kad 1655 08 08 mūšio minėjimo
organizatorius jis kažinkodėl suplakė su darbiečiais.

O todėl, kad 1655 metų rugpjūčio 8 dienos mūšis prie Žaliojo tilto vyko po to, kai sostinė jau buvo užimta maskolių ir Zolotarenkos kazokų*.

Tame mūšyje, kuriame galvas padėjo gal pora tūkstančių Lietuvos gynėjų, buvo apginta Lietuvos Laisvė 
- dešinysis Neries krantas liko neužimtas, ir LDK nežlugo, gyvavo dar beveik pusantro šimto metų.

R.Valatka, sprendžiant pagal pirmąjį čia pacituotą sakinį - kitaip to nepaaiškinsi - nežinojo, kad Vilniun "maskoliai ir Zolotarenkos kazokai " atėjo kairiuoju Neries krantu, ir jų buvo bene dvylika kartų daugiau negu bandžiusių juos Vilniaus prieigose sustabdyti LDK karių.

Atskira šneka - kodėl taip nutiko, kodėl sukilo kazokai, ir ar be jų dalyvavimo žygyje būtume atidavę Vilnių "visiškai jauniems maskvėnams" (žr. 1610-1612 m.m.) 1655 metų rugpjūčio mėnesį.

Betgi kazokai sukilo.

Cituoju ne ką kitą, o rusiškąją Wiki:

Во второй половине мая 1655 года русская армия под командованием царя Алексея Михайловича выступила из Смоленска. Соединившись с казаками Ивана Золотаренко3 июля объединённая армия захватила Минск и выдвинулась на столицу Великого княжества Литовского Вильну (Вильнюс), где оборонялся Великий гетман Януш Радзивилл.
В конце июля 1655 русское командование приняло решение дать генеральное сражение войскам Радзивилла, сосредоточенным под Вильной[2].

Битва

Утром 28 июля русские войска выступили из Стодолактны в направлении Вильны, намереваясь в этот же день атаковать Радзивилла. Однако сложности с переправами в болотистой местности задержали наступление, и на позиции Радзивилла войска вышли только на следующий день[3].
Приблизившись к позициям противника, русские войска атаковали войска гетмана. Радзивилл не принял боя и попытался отойти в город. У самой границы города русским войскам удалось навязать Радзивиллу бой. В разгоревшемся сражении польско-литовские войска были разбиты. Выбитый из города гетман переправился по мосту через реку Вилию, где с помощью своей пехоты попытался прикрыть свой отход. Бой на мосту продолжался до вечера 29 июля (matyt, pagal senąjį kalendorių), гетманскую пехоту удалось опрокинуть, но мост подожгли, и гетману удалось отступить[4].
В виленском замке заперся гарнизон под командой Казимира Жеромского, который сдался 31 июля 1655 года. Радзивилл, у которого осталось не более 5 000 человек[4], преследуемый русскими войсками, отступил в Кейданы.

Išbraukiau tris žodžius, nes dešinioji Neries pusė liko neužimta priešo:
Kas būtų nutikę, jei ir Neries dešiniakrantė Lietuva būtų buvus užimta?

Rusiška Wiki:
Angliškoji Wiki:

Radziwiłł took up defensive position on the northern shore of the Neris river near the present-day Green Bridge to cover the evacuations.[6] The battle started around 6 a.m.[6] and lasted the whole day. The Lithuanians managed to capture three Russian flags.[1] At night, the Lithuanian army split into two groups that retreated to Vilkaviškis and to Kėdainiai.[6] The garrison of the Vilnius Castle Complex surrendered two days later.[10]
The invading forces plundered the city and murdered its inhabitants for several days. A fire consumed part of the city. In particular, the Jewish quarter was burned by the Cossacks and many Jews were killed.[11] According to an eyewitness, the fire lasted 17 days and the death toll exceeded 20,000 people. However, those are exaggerated numbers.[10][12] All palaces were looted and only four churches were spared.[6]

...

Po 2015 08 08 vykusio 360-jų mūšio ant Žaliojo Tilto Vilniuje metinių minėjimo smarkiai "kliuvo" gerbiamam istorijos mokslų daktarui Romui Batūrai
iškėlusiam šį mūšį iš užmaršties:

Visą šį šmeižtą žinau – ir Baranausko**, ir kvailą Valiušaičio tekstą mačiau“, – į DELFI klausimą reagavo vienas minėjimo iniciatorių, Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovas, istorijos mokslų daktaras Romas Batūra. Jis pridūrė, kad spauda „pademonstravo nacionalinę išdavystę“. 

R. Batūra siūlo paskaityti renginio skelbimą – jame buvo kviečiama į mūšio minėjimą, ketinta pagerbti žuvusius žmones. R. Batūros teigimu, mūšyje „priešas sulaikytas“ (taip ir buvo). Tuo metu KAM savo pranešime žiniasklaidai kvietė į „pergalės prieš maskvėnų kariuomenę“ sukaktį. Tai, pripažįsta R. Batūra, „klaidelė“ (tikrai įdomu, kas KAM puslapyje "pergalę" įrašė).

R. Batūra piktinasi, kad oponentai užsimerkia ir nekalba apie mūšį, kuriame žuvo gynėjai. Mūšį prie dabartinio Žaliojo tilto istorikas lygina su graikų Termopilais, kada 480 m. pr. Kr. keli šimtai spartiečių žuvo šalį gindami nuo tūkstantinės persų armijos. „Graikai pastatė paminklus žuvusiems kovoje, o mes dergiame savo žmones.

* Manau, kad viena pagrindinių prieš porą metų spaudoje vykusio puolimo prieš minėjimo iniciatyvą priežasčių ir buvo elementarus neišmanymas: daug kas galvojo, kad Žaliuoju tiltu priešas brovėsi Vilniun, o tilto gynėjai neapgynė miesto.

Tuo tarpu viskas buvo priešingai: mūšyje ant vienintelio to meto Vilniuje Žaliojo tilto buvo siekiama nepraleisti įsibrovėlių dešiniajam Neries krante belikusion priešų neužimton Lietuvos teritorijon.

Ir tai pavyko.

** Nepatingėkit, perskaitykit šio straipsnio komentarus - teko pasiginčyti su Tomu Baranausku...


Komentarų nėra: