2017-08-06

Gudija

Kur gi ta Gudija?

Paprastas atsakymas į paprastą klausimą:

gudijà sf. (2): Kur daug gudų̃, ten gudijà J.

Tai kur tų gudų daug?

Gudais vadinama:

Kaimai Gudai, kaip matom - dabartinės Lietuvos vakaruos, o ne rytuos, šalia Gudija dabar pravardžiuojamos Litvinų žemės.

Gudeliai - irgi ne šalia dabartinės Gudijos, bet netoli pietvakarinių atėjūnų 
forposto**, kuriame Jonas Jablonskis "įkalė kuolą" ir sunormino lietuvių kalbą.

Na va - ir pasirodė, anot Konfucijaus, pasaulį valdantys ženklai bei simboliai...
Tai kur gi ta Gudija?

Vieno turtingiausių Lietuvos žmonių Beno Gudelio žmona, irgi Gudelis:
„Neverta draugauti su „lūzeriais“, nes tada nieko nepasieksi“

:))

Guds su gudu gudinėja, 
Gudo pati šokinėja LMD.
Šok durą ir mindurą. 
Gudo pati apie mūrą

Good?
Na, kas per patarlė:)))

* Na, litvinų suslavėjimas gana paprastai paaiškinamas slavų susiformavimu/atsiradimu laisvėje griuvus imperijoms ir Rytų Krikščionių Buožinyčios, kalbėjusios slaviškai, per daugelį amžių sudėtų pastangų įtaka.

** Kadangi miestelio atsiradimui ir augimui esminės įtakos turėjo marijonai, todėl jų garbei gyvenvietė ir pavadinta (pridedant -polė; maždaug nuo 1756 m.). Kadangi n prieš p lietuvių kalboje dėsningai virsta lūpiniu mMarijanpolė virto Marijampole. Tačiau sandas -polė nėra vienareikšmiškai aiškinamas: jis galėjo būti graikų kilmės (graikiškai polis – „miestas, pilis“), kadangi Europoje ilgą laiką buvo madinga kurti vietovardžius antikiniais pavyzdžiais (dažniausiai – dvarus, palivarkus ir pan.). 

Beje:

1955 m. balandžio 9 d. LSSR AT įsaku [3] Marijampolė buvo pervadinta Kapsuku lietuvių komunistų veikėjo Vinco Mickevičiaus-Kapsuko garbei (pastarasis tikriausiai reiškia „jaunas kapsas***“. Vincas Mickevičius taip aiškindavo: „jeigu Vincas Kudirka-Kapsas, 
tai aš tik Kapsukas“). 

Vincas Kudirka XIX a. pabaigoje raštuose mini miestą kaip Senapilė (plg. dabartinis Kudirkos Naumiestis vadintas Naupile). 

1989 m. kovo 21d. LSSR AT prezidiumo įsaku miestui vėl sugrąžintas Marijampolės vardas.

Ką ten kudirkiška Senapilė:)

*** kàpsas,  smob. (2) DŽ vakarinių aukštaičių tarmės, apimančios Vilkaviškio, Marijampolės rajonus ir gretimų rajonų pakraščius, atstovas (bendrinės kalbos žodžius kaip, taip tariantis kap, tep): Kapsas vardą gavo nuo „kap“ rš. Šitoj pusėj Šešupės – kàpsai: jie vis sako „kàp kàp“**** Brt. Zanavykaitės ir kapsiukės kas kartą labiau mėgsta puošties drabužiais, ne savo rankomis austais rš.

**** Kap kap kapir 
... prikapsi:)))


Rezultatai
Antraštė:
kãpšas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. kapszuk ‘woreczek ze skóry do tytoniu lub pieniędzy’ yra skolinys iš lie. kãpšas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
kãpšas
Reikšmė:
woreczek na tytón
Straipsnelis:
Kai kurie lietuvių žodžiai yra panašūs į deminutyvus, bet iš tikrųjų deminutyvinių formantų neturi. Lie. kãpšas ʻworeczek na tytónʼ ← kapšiùkas ʻt. p.ʼ, kuris yra skolinys iš brus. kapšúk.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

Komentarų nėra: