2018-01-18

Popiežiaus Audiencijų Salė

Nekaltoji
Lietuva...
Pope Audience Hall
Įdomu - mes „nematom", o Jie, Vakariečiai - mato:)))

Reptilijos, reptilijos...

Iš kur tai?

Gūdžiuoju sovietmečiu nė girdėt negirdėjom apie „mus valdančius reptiloidus".

Užteko komunistų ir KGB:)
Žiūrėkit - juk tai alfa.lt.
THE DARK SECRETS BEHIND THE POPE’S AUDIENCE HALL (IT’S A GIANT REPTILIAN)
Prano Valicko, parodžiusio man Popiežiaus Audiencijų Salę, vertimas:

Popiežiaus audiencijų salės paslaptis
(ji yra milžiniška gyvatė)

Autorius JOE MARTINO / NOVEMBER 17, 2017

Kai pirmą kartą supratau tikrąją prasmę to, ką slepia Popiežiaus audiencijų salės konstrukcija, aš buvau sukrėstas. Nepaisant 10-ies metų pasaulio elito, pasaulio valdymo, okultizmo, paslapčių, simbolikos ir t.t. tyrimų TAI mane privertė nedelsiant papasakoti ką supratau.

Ar girdėjote ką nors apie Popiežiaus audiencijų salę? Ji dar vadinama Pauliaus VI konferencijų sale arba Popiežiaus auditorija. Ji stovi dalinai Vatikano, dalinai Romos teritorijoje. Salė pavadinta Popiežiaus Pauliaus VI-jo garbei; pastatyta 1971* metais; architektas italas Pjeras Luidžis Nervis (Pier Luigi Nervi). Salė talpina 6300 žmonių; joje yra bronzinė statula Prisikėlimas, autorius Periklis Fazinis (Pericle Fazzini).

Kol kas viskas atrodo labai paprasta, bet pažiūrėkime giliau — yra daug keistų dalykų. Pradėsime nuo paprastesnių dalykų ir po truputį eisime prie keistesnių.

Salės konstrukcija

Salę suprojektavo ir statė žymus architektas Pjeras Luidžis Nervis; naudojo gelžbetonį. Jis pasižymi paprastais praktiškais tvirtais ir puikiai atliktais projektais...
Paprastas kreivumas žiūrint iš išorės atrodo kad neturi jokių paslapčių, bet tai tik dalis to ką mes tirsime apie šį statinį. Prižadu, kad kai prieisime iki galo, jūs pamatysite kur aš lenkiu.
Pažiūrėkite į žemiau esantį paveikslą ir palyginkite salės atvaizdą su šalia pavaizduota gyvatės galva. Atkreipkite dėmesį į platų viršugalvį, siaurą ir užapvalintą snukį, akis esančias vidury, šnerves ir užriestą galinę dalį.
Langai

Iš pirmojo paveikslo matyti, kad salė turi du langus, po vieną abiejose pusėse. Langai išdėstyti taip pat kaip gyvatės akys ir jas primena. Jie padaryti iš vitražinio stiklo ir yra maždaug per vidurį pastato iš abiejų pusių.

Lango vidury matyti plyšys labai primenantis gyvatės akies vyzdį.
Kad geriau suprastumėte slaptąją konstrukcijos prasmę, geriau pasižiūrėti iš vidaus į abi akis kartu.
Žvynai ir iltys

Dar kartą pažiūrėkite paveikslan aukščiau — ar matote kas viduryje? Ten stovi kažkas panašaus į statulą, o iš abiejų pusių dvi aštrios iltys. Stogas ir šoninės sienos padarytos taip, kad primena gyvatės žvynus.

Dar vienas vaizdas, kad geriau suprastumėte konstrukciją ir pojūtį esant viduje...
Dabar išplėskime vaizdą, kad jūs iš tikrųjų pamatytumėte tai į ką žiūrite. Žemiau esančiame paveiksle viskas aiškiausiai matyti. Akys, forma, žvynai, gyvatės galva ... visa tai yra salėje.
O dabar akimirkai pagalvokite: jei salėje matote gyvatę, tai ignoruoti ką matote tampa neįmanoma. Reikia suprasti, kad visa tai suprojektuota ir pastatyta tyčia.
Tikrovė tokia, kad būtų kuriamas toks vaizdas yra labai rimta priežastis.

Prisikėlimo statula

Vidury stovi Kristaus statula. Kristus kyla iš atominės apokalipsės. Ją sukūrė Periklis Facinis 1977 metais. Statula yra paveiksle žemiau. Pasižiūrėkite į ją ar pastebėjote ką nors apie Jėzaus galvą?
Iš priekio sunku pamatyti, bet kai statulą pamatysite iš šonų kur sėdi abu patronai, tai Jėzaus galva atrodo kaip gyvatės.
Pagalvokite apie tai akimirką: jei tik iš vienos pusės žiūrint Jėzaus galva darytų gyvatės įspūdį, bet kai ji taip pat atrodo ir iš kitos pusės ir visas pastatas primena gyvatę, tai jau ignoruoti šitą darosi sunku. Reikia suprasti, kad buvo tikslingai suprojektuota, kad taip atrodytų. Mintis ir toks planavimas turėjo būti labai svarbūs.

Tikrovė tokia, jog yra akivaizdžios ir labai svarbios priežastys, kad atrodytų taip*.

Didysis klausimas

Galite paklausti kokia tai priežastis; kodėl buvo pastatyta tokia salė, kad atrodytų jog popiežius kalba iš gyvatės lūpų? Jei neužduosite tokio klausimo, tai jūs paprasčiausiai užsimerkiate. Reikalas ne tame, kad nėra įrodymų, o tame, kad jūs nusprendėte jų nematyti. Yra net septyni atskiri dalykai rodantys gyvatę. Jei būtų vienas, du, tai suprasčiau jūsų abejonę — net jei būtų trys. Bet kai net septyni požymiai kartu ir viskas taip gražiai sudėliota, tai abejonei, kad viskas buvo padaryta sąmoningai, nelieka vietos.

Nežiūrint akivaizdaus dalyko, aš žinau, kad tai ką sakau yra sunku priimti, bet vis dėl to visos žiaurios tiesos pereina per tris fazes — juokas ir patyčios, dalinaipriimamos, o po to galiausiai visiems žmonėms tampa akivaizdžios. Manau, kad artėjame prie trečiosios fazės, kai pradedame suprasti kas iš tikrųjų veikia ir daro didžiausią įtaką pasauliui; todėl toks yra ir jo simbolizmas.

Tyrimai rodo, kad yra neregimoji valstybė (Deep State), kuri žymia dalimi valdo visą pasaulį — tai grupė žmonių, kurie nėra amerikiečiai, europiečiai, rusai, kanadiečiai ir t.t., jie be tautinės priklausomybės ir jie valdo pasaulį. Jau seniai buvo pasakyta, kad yra nežemiška įtaka. Įtaką daro ne visos kitų planetų rasės, o viena, tai reptilijos. Ne visos reptilijos veikia išdavikiškai, bet grupė, kaip ir žmonių grupė daranti įtaką pasauliui.

Yra daug įrodymų, kad veikia nežemiška įtaka. Yra daug įrodymų, kad padėtį kontroliuoja Neregimoji Valstybė (Deep State).

Net mūsų savi vyriausybės valdininkai sako, kad jie gerai žino apie ateivius (iš kitų planetų; angl. ET = Extra Terrestrial; rus. инопланетя́не), bet visuomenei nieko nesako. Apie tai sakė buvęs Kanados gynybos ministras Polas Heljeris (Paul Hellyer): „Jie nusprendė atlikti tyrimą, tyrė tris metus ir nusprendė, kad net keturios skirtingos rūšys mūsų planetą lankė prieš tūkstančius metų“.

Apie ateivius vyriausybė žino labai daug, o informatoriai suteikė daug tarnybinės informacijos. Netflix portale galite pasižiūrėti filmą „Unacknowledged“ (Nepripažintas), sužinosite daugiau.

Kodėl naudoja šį simbolį

Kalifornijoje per renginį „Kontaktas dykumoje“ paėmėme interviu iš seno okultizmo tyrinėtojo Davido Vilkoko (David Wilcock). Vilkokas sakė, kad elitas/iliuminatai mano, kad jie privalo žmonijai perduoti savo užmačias iš esmės vien tam, kad žmonija juos priimtų. Jų veiksmai pasireiškia ritualų pavidalu per masonų sporto renginius, o taip pat įvairiose pramonės srityse kine ir muzikoje.

Kai jūs pradedate smulkiau tyrinėti prasmę ką iš tikrųjų slepia Popiežiaus Audiencijų salė, pasidaro aišku, kad Popiežius kalba iš gyvatės lūpų. Jis stovi priekinėje gyvatės nasrų dalyje ir visiems klausytojams sako ELITO žodžius. Apie tai kas vyksta Elitas žmonėms kalba per simbolizmą.

Davido Vilkoko interviu:

Daugelis pasaulyje gerai žinomų garsių veikėjų kalbėjo, kad kai kurios religijos naudojamos masėms valdyti. Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, kaip elgėsi Vatikanas slepiant seksualinės prievartos skandalus.

Galų gale aš neprašau jūsų tikėti viskuo kas čia pasakyta, bet taip pat nesiūlau iš to juoktis. Pateikiau akivaizdžiai matomus dalykus, kuriuos galima ištirti ir juos būtina tirti. Dabar pradėjo vykti kažkas tokio labai gerai apgalvoto, juk niekas be jokios priežasties neišleidžia daug milijonų vien tik tam, kad Vatikane būtų suprojektuotas pastatas akivaizdžiai primenantis gyvatės galvą. Patys atlikite savo tyrimus apie reptiloidus, elito giminių geneologiją ir jų simboliką ir ką ji reiškia. Leiskite jūsų protui veikti be išankstinio nusistatymo ir tada, kai surinktos medžiagos gabaliukus sudėsite į mozaiką, pamatysite kokį pasaulio paveikslą gausite.
Prisikėlimo statulos fragmentas. Ant Kristaus galvos gyvatė (kad geriau matytųsi nuspalvinta žaliai.

O dabar pacituosiu ką apie gyvatę rašo krikščionių Šventasis Raštas. 

Senajame Testamente Pradžios Knygoje rašoma:

Pr.2. 15Taigi Viešpats Dievas ėmė žmogų ir patalpino linksmybių Rojuje, kad jį įgyventų ir sergėtų. 16Ir jis jam įsakė, tardamas: Valgyk iš visų Rojaus medžių; 17o iš medžio žinojimo gero ir pikto nevalgyk; nes tą dieną, kurioje iš jo valgysi, neišvengiamai mirsi... 25Ir abudu buvo nuogu, tai yra Adomas ir jo moteris, ir nesigėdijo.

Pr.3. 1O žaltys buvo gudresnis už visus žemės gyvulius, kuriuos Viešpats Dievas buvo padaręs. Jis tarė moteriškei: Kodėl Dievas judviem įsakė, kad nevalgytumėt iš visų Rojaus medžių? 2Moteriškė jam atsakė: Mudu valgome vaisius iš Rojuje esančių medžių, 3Tik vaisiaus medžio, kurs yra Rojaus viduryje, Dievas įsakė nevalgyti ir neprisiliesti, kad kartais nenumirtumėm. 4O žaltys tarė moteriškei: Visai judu nenumirsite; 5nes Dievas žino, kad tą dieną, kurioje judu iš jo valgysite, atsidarys jūsų akys, ir būsite kaip dievai, ir žinosite, kas gera ir kas pikta. 6Taigi moteriškė matė, kad medis buvo geras valgyti ir gražus akims, ir meilus pasižiūrėti; ir ėmė jo vaisių, ir suvalgė, ir davė savo vyrui, ir jis valgė. 7Ir jųdviejų akys atsidarė; o susipratę, kad buvo nuogi, juodu susipynė figmedžio lapus ir pasidirbo žiurstus. 8Ir kai išgirdo balsą Viešpaties Dievo, vaikščiojančio Rojuje, popietinei vėsai prasidėjus, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp Rojaus medžių. 9Tomet Viešpats Dievas pašaukė Adomą ir jam tarė: Kur esi? 10Jis atsiliepė: Aš išgirdau tavo balsą Rojuje ir nusigandau, nes esu nuogas, ir pasislėpiau. 11 Dievas jam tarė: Kas tau nurodė, kad esi nuogas; ar tik nebūsi valgęs iš medžio, iš kurio aš tau įsakiau nevalgyti? 12Ir Adomas tarė: Moteriškė, kurią man davei kaip draugę, davė man iš medžio, ir aš valgiau. 13Tuomet Viešpats Dievas tarė moteriškei: Kam tu tai padarei? Ji atsakė: Žaltys mane apgavo ir aš valgiau. 14Viešpats Dievas tarė žalčiui: Kadangi tu tai padarei, prakeiktas esi tarp visų žemės gyvulių ir žvėrių; tu slinksi ant savo pilvo ir ėsi žemę per visas savo gyvenimo dienas. 15Aš padarysiu neprietelystę tarp tavęs ir tarp moteriškės, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių; ji sutrins tau galvą, o tu tykosi jos kulnies... 22ir tarė: Štai Adomas pasidarė kaip vienas iš mūsų, žinąs kas gera ir pikta, dabar tat, kad jis kartais neištiestų savo rankos ir neimtų taip pat iš gyvybės medžio, ir valgytų, ir gyventų per amžius... 23Ir Viešpats Dievas išmetė jį iš linksmybių Rojaus, kad jis įgyventų žemę, iš kurios buvo paimtas. 24O išvaręs Adomą iš Rojaus pastatė ties linksmybės Rojumi cherubinus su liepsniniu ir švytruojančiu kalaviju, kad sergėtų kelią prie gyvybės medžio.

Kokią išvadą reikia daryti iš Šventojo Rašto?

Viena — gyvatė (žaltys) yra Viešpaties Dievo prakeiktas gyvūnas.

Antra — Dievo įsakymu gyvatė tapo amžinu žmogaus priešu ir kaltininku dėl visų žmogaus vargų ir nelaimių.

Trečia — Dievas įsakė, kad visi Ievos palikuonys, vadinasi visi žmonės, tik pamatę gyvatę jai sutraiškytų galvą.

Daug šimtmečių krikščionių bažnyčia Popiežiaus vadovaujama žudė, degino ant laužų žmones už tai, kad jie atseit netiki į Dievą, yra pagonys ir garbina gyvates. Taip pat ir krikščionys laikę žalčius buvo kaltinami raganavimu ir čirškinami ant laužų. Bažnyčia nužudė milijonus žmonių.

O ką mes dabar matome?

Pats Popiežius jau beveik 50 metų (nuo 1971-jų) kalba iš gyvatės lūpų. Ar tai ne raganavimas? Kur laužas?

O gal patsai Popiežius ir visi jo ilgaskverniai netiki savo skelbiamais Šventaisiais Raštais? Gal tie raštai tik priemonė pudrinti žmonėms smegenis, kad jie apkvailinti neštų savo kruvinu prakaitu uždirbtus pinigėlius bažnyčiosna?

Indų Šventajame Rašte Bagavad-gitoje rašoma:

««« Mokytojas (brãmanas) mokinių labui sako tiesą, ne savo mokiniams jis neturėtų trikdyti proto, sakydamas visą tiesą. Tokia kalbos askezė. Dvasininkas savo kalbą turi paremti šventraščio citatomis... Nedera kalbėti niekų. »»»

Štai taip!

Dvasinis Mokytojas saviškiams privalo sakyti tik tiesą ir nieko daugiau. Svetimiesiems galima nesakyti visos tiesos.

Vyriausiasis krikščionių kunigas Popiežius kalba iš krikščionių Dievo prakeikto gyvūno gyvatės (žalčio) lūpų. Citavau Senąjį Testamentą, kur tiesiai šviesiai sakoma, kad žaltys (gyvatė) pamelavo ir taip Ievą apgavo. Jei Popiežius kalba iš gyvatės lūpų vadinasi ir jis melagis ir apgavikas. Todėl melagiai ir apgavikai yra ir visi kiti jo vadovaujami ir jo mokslą skelbiantys ilgaskverniai. Kaip galima tikėti jų skelbiamu mokslu ir bendrai jų kalbomis?

Še tau ir visas simbolizmas.

Šventąjį Raštą (Senąjį Testamentą) citavau iš « Šventasis Raštas. Senasis Testamentas. Iš lotynų kalbos vertė arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas. VAGA. Vilnius. 1990 »

Indų Šventraštį citavau iš « BHAGAVAT-GITA kokia ji yra, pilnas leidimas. Šri Šrimad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tarptautinės Krišnos Sąmonės Organizacija. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990 »

Pranas Valickas 2018 sausio 16

* Vėl ir vėl ir vėl  ir vėl 1970-ieji:))*

*
Juk prireikė šį gargarą įkišt Vatikanan, lyg ten jiems vietos stigtų, ir būtent 1970-taisiais, ir būtent šitokį!

Pope Audience Hall
The Paul VI Audience Hall (ItalianAula Paolo VI) also known as the Hall of the Pontifical Audiences is a building in Rome named for PopePaul VI with a seating capacity of 6,300, designed in reinforced concrete by the Italian architect Pier Luigi Nervi and completed in 1971.[1] It lies partially in the Vatican City but mostly in Italy: the Italian part of the building is treated as an extraterritorial area of the Holy See and is used by the Pope as an alternative to Saint Peter's Square when conducting his Wednesday morning General Audience.[2] It is dominated by an 800-quintal (8 metric ton) bronze/copper-alloy[3] sculpture by Pericle Fazzini entitled La Resurrezione (Italian for "The Resurrection").[4][5] A smaller meeting hall, known as Synod Hall (ItalianAula del Sinodo), is located in the building as well. This hall sits at the east end on a second floor.

On 25 May 2007, it was revealed that the roof of the building was to be covered with 2,400 photovoltaic panelsgenerating sufficient electricity to supply all the heating, cooling and lighting needs of the building throughout the year.[6][7] The system was donated by SolarWorld, a German manufacturer, and valued at $1.5 million. It was officially placed into service on 26 November 2008, and was awarded the 2008 European Solar Prize[8] in the category for "Solar architecture and urban development".[9]


Palūkanų Era Pasibaigė!2 komentarai:

Audrius rašė...

Eglė žalčių karalienė:

https://i.pinimg.com/originals/c2/17/3a/c2173af38002f5b71cd6be576077717d.jpg

O gal Morta karalienė ar princesė?:)

Audrius rašė...

Didžiulis Ramonas "Eglė ir Žilvinas":

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Giulio_Romano_-_Jupiter_Seducing_Olympias_-_WGA09573.jpg