2018-02-04

NATO ir VSO


Sovietmečiu, sovietmečiu buvo tas Varšuvos sutarties blokas:

Varšuvos sutarties organizacija (VSO) – karinis socialistinių Vidurio ir Rytų Europos valstybių blokas, susiformavęs Šaltojo karo metu.
1949 m. JAV ir kitoms vakarų valstybėms sukūrus NATO karinį bloką, SSRS bijodama jų bendro puolimo 1955 m. oficialiai įformino Rytų Europos valstybių karinį bendradarbiavimą, kurio tikslas − bendra gynyba nuo galimo užpuolimo. Ši sutartis populiariai vadinama „Varšuvos paktu“. Organizacijai priklausiusios valstybės − „Varšuvos pakto šalimis“.
VSO narėmis tapo SSRS, LenkijaČekoslovakijaVengrijaRumunijaBulgarijaVDR ir Albanija (19611962 m. nutraukė dalyvavimą VSO, dėl ideologinių skirtumų; formaliai pasišalino iš Varšuvos sutarties organizacijos 1968 m. – po VSO kariuomenės įvedimo į Čekoslovakiją – „Prahos pavasaris“).
Varšuvos sutarties organizacija nustojo egzistuoti 1991 m. liepos 1 d., organizacijos narėms pasirašius sutarties galiojimo nutraukimo protokolą.

Kadangi tada rusai nepuolė, o dabar rusai puola, tai šitas žemėlapis turėtų būt įdomus:
Kas yra NATO?

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (angl. NATO – North Atlantic Treaty Organizationpranc. Organisation du traité de l'Atlantique Nord – OTAN) – tarptautinė sąjunga, įkurta 1949 metais.


  • NATO atkurta (gal, vis tik, įkurta?) atsižvelgiant į Jungtinių Tautų chartijos 51-ąjį straipsnį, yra gynybinė sąjunga, pagrįsta nepriklausomų valstybių politiniu ir kariniu bendradarbiavimu. Kaip pasakyta NATO preambulėje, Aljanso nariai yra įsipareigoję ginti laisvę, saugoti bendrą palikimą ir civilizaciją, vadovaujantis demokratijos, individo laisvės ir įstatymo viršenybės principais.
Dar sykį:
Aiškiai matyti: rusai puola!

O štai kas yra NATO:


... ir įstatymo viršenybės principais ...
Beliko pridėt evangeliją graikiškai:))
Koks išminčius
Trump'ets!

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Buvo planas prisijungti prie neutralių (ir klestinčių) valstybių: Austrija, Šveicarija, Švedija, Suomija ir t.t. sąjungos. Lietuva prieš karą savo neutralitetą yra deklaravusi. Jei vyko atkūrimas ar atstatymas, tai kaip čia teisiškai atsidūrė NATo?