2013-02-12

Žulikystės AktasSukčiavimas - apgaule svetimo turto arba turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

מùlikas (sl.) sm. (3b) Š, NdŽ, KŽ, Dglš, Avl, Brž, Kp, Lg, Sdb, Graž, Pns, Šts, Trkn, sf. (1), žū́likas (1) Krš, Rsn apgavikas, sukčius, vagis, plėšikas: Sakai, anksčiau nebuvo žulikų, – buvo Rk. Vilniun kai važinėjom – tik siuva, tik siuva žulikaĩ Švnč. Daugi žulikų̃ yr ZtŽ. Su miesto žulikaĩs susidė[jo] OZ66. Kur tu jį sugausi, miesto žùliką Žž. Tokiop žulikóp papuoliau LzŽ. Tokie žulikẽliai užeidavo i plėšdavo Skdv. Jau žuliko žulikesnio nė nereikia LTR.
Ką ten Vilnius...

In criminal law, a fraud is an intentional deception made for personal gain or to damage another individual; the related adjective is fraudulent. The specific legal definition varies by legal jurisdiction. Fraud is a crime, and also a civil law violation. Defrauding people or entities of money or valuables is a common purpose of fraud.

Britai Žulikystės Aktą priėmė, Rimtus Žulikus Vyriausybė prižiūri.

Oriai.

Sėkmingai prižiūri: vienas iš RBS vadovų S. Hesteris turėjo pasiaiškinti, kodėl jam buvo išmokėta premija nepaisant nesąžiningos banko veiklos ir gautų baudų.

Nes sukčiavo jam nežinant.
 
Finansai sudėtingas mokslas: kai bankui gręsia "širdies smūgis", sukčiaujama, o kai "gripas" - samdomas nesukčius, už keliolika milijonų diagnozuojantis "vėžiuką", tada jau samdomas kitas nesukčius, gaunantis Anglijos banko vadovo vertą algą, viskas - jojančių lietuvių kur stovi mūrai būrų sąskaita.

O ... ne visi išmano tokį išmoningą dalyką...

Ne visiem ir trys išmanieji reikalingi.

מulikystà sf. (2) žr. žulikystė: Gražiai gyvenom, kokių vagystų žulikỹstų nebuvo Drsk. Iš žulikỹstų dideli piningai suplauka Krš.

Statistiniai duomenys patvirtina.

Gal ir mūsuose rimtus žulikus Vyriausybė prižiūri?

Jei taip, irgi reiktų Žulikystės Akto.


Komentarų nėra: