2013-03-31

Geras ir blogas bankai

Be to, šalis taikosi su žinia, kad antrasis didžiausias šalies bankas „Laiki” bus padalintas į dvi dalis – gerąją ir blogąją. Didieji indėlininkai, tarp kurių yra daug rusų, praras savo lėšas – mat didesni nei 100 tūkstančių eurų indėliai bus perkelti į blogąją dalį. Tai reiškia, kad jų faktiškai nebus įmanoma atgauti.

Balandžio 1-ji rytoj.

Reikia suprasti, kad tai - teisėta.


Galėčiau lažintis, kad didesnės nei 100 tūkstančių eurų paskolos bus perkeltos ne į blogąją, o į gerąją dalį.

apgaulė

apgaul|ė veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti: apgaule atimti, išvilioti. Pridengti apgaulę. Už apgaulę gausi per makaulę (juok.).

apgáulė sf. (1), Vvr, Kv, ãpgaulė (1), Sr, apgaulė̃ (3b) apgavystė: Aš viliu, t. y. darau apgáulę, apgaudau J. Su apgáulėmis jis gyvena, t. y. šį apgauna, tą apgauna J. Iš ilginių šiaudų padaro apgáulės piršlį JR76. Kad galėtų nuo mūsų pinigus išmilminti, išvilioti, vis su apgaulėmis ir visokiais melais Žem. Pasisaugok, čia apgaulė̃ Skr. Par ãpgaules jisai susikrovė turtus Skr.
vagỹstė sf. (2) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; SD162, SD110,453, H, H166, R, R100, MŽ, MŽ131, Sut, N, I, M, L, ŠT41,319 nusikalstamas turto pasisavinimas: Šventų daiktų vagystė SD359. Žmonių vagystė SD174. Atsitiko vagỹstė tarp šeimynos J. Až vagỹstę aprištavojo LzŽ. Su toms vagỹstėms turat užbengti Rdn. Tokios vagỹstės da nėkas nebuvo girdėjęs Varn. Tas Blinda vaikus draus už vagỹstę ar už ką, o pats paskutinis vagis Všv. Lig senatvės ans bijojo tos vagỹstės kaip perkūnijos Trk. Visokių muštynių, visokių vagỹsčių, visokių žulikysčių atsirado dabar Vvr. Tu greit išgirsi, kiek pas mus vagỹsčių: visi vagia kai rupūžės Jrb. Y[ra] tokių nevalų: vieni gyvena iš darbo, kiti iš vagỹsčių Yl. Vaikas jau du sykius nutvertas su vagỹstėm Sdb. Vagỹstėm i muštynėm toli neisi Dglš. Prie vagỹstei (linkęs vogti) žmogus Dglš. Vagystè nelaikė uogų, grybų rinkimo Grv. Až vagystę gavo trejus metus Mlk. Latrybė velniška užplito, vagỹstė Bt. Juk mums Dievs aštriai, kaip žinom, zokaną duodams, draudęs yr klastas visas ir visą vagỹstę K.Donel. Šis biednelis vagiušelis pryžastį savo vagỹstės išpažino BM398(Slnt). Nedera mums iš vagystės gyventi S.Stan. Vagyste, nuomomis arba vyliumi sau svetimą turtą ir valdžią atima DP270. Kaip yra sekmas prisakymas Dievo apie vagystę, tą turėsi remesnykams, prekijams … į akis sakyti Vln6. Vagis sugautas su vagyste negal ažusigint nevogęs SPI28. Kadang vagystė daikto švento dvejokią savimp turi piktybę, kurios neturi vagystė daikto kokio lėto SPI147. O vagis tur ataduoti (užmokėti). Jei netur nieko, tada teparduod jį užu jo vagystę BB2Moz22,3. Jeigu atranda tikrai vagystę rankoj jo gyvą, … sugrąžys tai dvejokai Ch2Moz 22,4. | Jos (bitės) paskui į tą vagystę taip įpranta, jog būtinai nebnora garbingu būdu maitinties S.Dauk.

Komentarų nėra: