2013-04-01

Grybų karalienė

Kad ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų ... undinės:)

Kaip nutiko, kad Velykų sniegynuos prisiminiau grybus?

Vandenio era:)

Grybai irgi be lietaus nedygsta...

Vakar klube (vandenių:)) buvo naujokas - ne mergina iš Amerikos, lietuvė, kaip aną sekmadienį, o jaunas vyras iš Olandijos, irgi lietuvis (sakykit - visa tai labai šiuolaikiška), nesenai klubo nare priimtos pasaulio čempionės (kam tas įdomu?), irgi lietuvės, menais užsiimančios, grįžusios iš Danijos, kavalierius.

Klube irgi Velykos buvo, tai iš to olando ir sužinojom, kad olandai kiaušinius dažo. Nusistebėjau, maniau, kad krautuvėj gatavai dažytus perka, papasakojau, kaip mano olandai Latvijos miško uogų nė neparagavo. Tada iš klubo olando ir sužinojau, kad jie ir grybų nerenka, nes grybai - karalienės.

Toji, mat, susirenka visus grybus:)

Tai daug turi...

O gal neberenka?

Gal tik seno įstatymo, kadaise išvariusio juos iš miško, modernieji naujieji olandai tebesilaiko?

Holland is derived from the Middle Dutch term holtland ("wooded land").

O miškų ten senai nebėr...

Tai kas šitoj grybų istorijoj - grybas?

Tokia štai europietiška miško pasaka.

Kad nenusigrybavus...

Nors šiandien tai nėra ko bijot:)

Toj dviračių kelionėj garbus mokslų daktaras olandas, Ekologijos instituto vadovas, pamatęs pelkę klykdavo iš džiaugsmo ir lįsdavo jon orchidėjų skint.

Taip taip, mūsų/latvių/estų pelkėse jos auga.

O olandai jų, pelkių, nebeturi.

Ne tik jie nebeturi.


O grybaut tai beveik niekur europėnai negrybauja.

Ar ne dėl tų pačių priežasčių, kaip olandai: išvarė juos civilizatoriai iš miško, ir dirbo tada jiems.

Ir tebedirba.

The wealth emanating from these vast cathedrals of Oak, was regulated and managed for the common good under the Seanchas Mór (the compendium of all accumulated knowledge), via the Brehon Laws. It was the destruction of Ireland’s Great Oak Forests which contributed to the collapse of the Gaelic Order and the subsequent spiritual, cultural, and material impoverishment for many on this Island. Elizabeth II is today the representative Head of a State and part of a banking system, which have benefited enormously from the wealth generated by the exploitation of Ireland’s forests at the time.
O mes šituos valdymo žaidimuos - ar negrybaujam?

Komentarų nėra: