2013-03-23

Įstatyminė tuštuma


In tandem with federal support for increased leasing, legislative efforts have granted exclussions and exemptations for oil and gas exploration and production from a number of federal environmental statutes, including the Clean Water Act, the Clean Air Act, the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCIA, better known as the Superfund Act), the Recource Conservation and Recovery Act (RCRA), the Tocis Release Inventory under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA), and the National Environmental Policy Act (NEPA) (Oil and Gas Accountability Project 2007). The most recenty of these efforts was an amendment included in the 2005 Energy Policy Act that prevented the use of the Safe Drinking Water Act to regulate certain activities, known as hydraulic fracturing, which are involved in 90% of natural gas drilling.

The cumulative effect of these exemptions and exclusions has been to create a federal void in environmental authority over natural gas operations, leaving the responsibility primarily up to states.

Atseit, padirbo Amerikos valdžia federalinę tuštumą, lai vietos valdžia rūpinasi žala, kurią skalūninių dujų eksploatuotojai pridarys (Amerikoj žemės savininkai yra ir jos gelmių savininkai).

Šitokias naujienas sužinojau šitoj diskusijoj.

Diskusijoj dalyvavusiam "Minijos naftos" atstovui, sakiusiam, kad Lietuvos Respublikoj iškasenų gavyba vyksta griežtai laikantis įstatymų, replikavau, kad, jei jau JAV-ose sugebėta padirbti federalinę tuštumą, tai Marijos žemėje tokia įstatymų taisyba ilgai netruks.

Ir, tik pamanykit, atspėjau!

Sutartis dėl skalūnų dujų žvalgybos su „Chevron“ bendrove bus pasirašoma tik Seime skubos tvarka priėmus reikalingas įstatymų pataisas, sako Premjeras Algirdas Butkevičius. Kada reikalingos teisės aktų pataisos bus priimtos, pasakyti, anot A. Butkevičiaus, sunku, bet procesas užtruks bent iki gegužės pradžios.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/723835/sutarties-pasirasymas-del-skalunu-zvalgybos-atidedamas-bent-iki-geguzes

Sutartis dėl skalūnų dujų žvalgybos su „Chevron“ bendrove bus pasirašoma tik Seime skubos tvarka priėmus reikalingas įstatymų pataisas, sako Premjeras Algirdas Butkevičius. Kada reikalingos teisės aktų pataisos bus priimtos, pasakyti, anot A. Butkevičiaus, sunku, bet procesas užtruks bent iki gegužės pradžios. 

Išvardinsiu, kiek darbo būta JAV-ose.

Clean Water Act

Clean Air Act

Comprehensive Environmental Response

Compensation and Liability Act 

Recource Conservation and Recovery Act

Tocis Release Inventory under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act

National Environmental Policy Act

Energy Policy Act

Safe Drinking Water Act 

Devyni

Ten, Amerikoj, padirbo federalinę tuštumą, Lietuvoj gi Valstybės valdžia sparčiuoju būdu patobulins įstatymus, ir bus tobula.

Federalinė tuštuma.

Belieka protėvių išmintį prisimint.

P.S. Laišką gavau:

Sakai teisinė  tuštuma, o seimas kasmet daugiau kaip du tūkstančius kartų balsuoja - priima naujus įstatymus ir taiso senus. Ir taip tęsiasi daugiau kaip dvidešimt metų. Tai jau ne tuštuma, o lavina ir net už laviną daugiau. Tai ištisas begalinis įstatymų ir jų pataisų, pataisymų, papildymų, patobulinimų vandenynas.  

Pavadinimą tyčia tokį parinkau: JAV-ose pagaminta federalinė tuštuma, iš devynių pristabdytų įstatymų, o Lietuvoj ruošiamasi skubos tvarka padirbti neskelbiamą kiekį patobulintų (anot buvusiojo opozicijos lyderio) įstatymų.

Tobulumo kriterijų kažin ar Konstituciją skaitantis Seimas Lietuvos valstybę kuriančiai Tautai
neskelbia, o kad būtent Tauta būtų liepusi Valstybės valdžią vykdančiam Seimui skubos tvarka priimti reikalingas teisės aktų pataisas, girdėti neteko. 

Ar šitoks Seimo elgesys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai?

Priemjeras sako - "priimti", o ne "sukurti ir priimti".

Priimti reikalingas teisės aktų pataisas.

Reikalingas - kam reikalingas?

Kas iniciatyvą parodė?

Kas čia - Valstybės gynyba ar lobizmas

O kokius laikus primena šitoks sakinys:


Tačiau aptikti šią kenkėjišką informaciją valstybės kontroliuojamose žiniasklaidos priemonėse labai sunku, o kai kuriose ir visai neįmanoma.

Ar ne šitokius?


1 komentaras:

audrius rašė...

Štai pusė šito įstatymo ir pusė konstitucijos reiktų pakeistį, kad būtų galima vykdytį kenkimą aplinkai ir kitiems kitų išteklių vartotojams, pagal svarbos prioritetą ir ttt. De jure kai kam iki kelių, nes tik ir esam de jure, ir tai tik daugumai ta jurė doli doli...:)