2013-03-21

Valstybės valdžia prašo

Lietuvos Respublikos Konstitucija

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.


2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.


Seimas ketvirtadienį nutarė kreiptis su prašymu į ...
....

Tautą?

Ne.

Seimas ketvirtadienį priėmė protokolinį nutarimą, kreiptis į generalinį prokurorą su prašymu pateikti laikinajai komisijai, sprendžiančiai dėl parlamentarės Neringos Venckienės imuniteto panaikinimo, mažametės perdavimo vaizdo įrašą.

prãšymas sm. (1)
1. H, R, K → prašyti 1: Prašymais prašė OsG157. Nėra galo prãšymo Ėr. Senelis mūsų prãšymo paklausė, atsisėdo šalyj, atsikosėjo ir tarė BM25(Č). Išklausė Viešpatis prašymą mano Mž514. Šviesus karaliau, jeigu prašau, tai prašau išpildyt mano prãšymą (ps.) Rmš. Padarė ratus, ale tik par didelį prãšymą (reikėjo labai prašyti) Ds. Jų nepalenksi ir nepalauši nei prašymais, nei maldavimais A.Vien. Nei prãšymu, nei grumzdimu nedavės neimaž atatraukt nuog tiesos DP22. Jos prãšymas dovanai neturėjo būt DP72. Nevertas, idant kada turėtų būt išklausyti prašymai tavo MP77. prašomasis dalykas: Turiu dar porą prašymų J.Jabl.
2. A1884,146 raštas, kuriuo ko prašoma: Raštininkas nesuskubo pats vienas valstiečiams prašymų rašyti rš. Vyrai rašė ir prašymą į ministerį J.Jabl. Reiks vėl kitas prãšymas rašyti Plm. Rašytojų tarpe kilo

Kas toks prašo?

Šis prašymas yra perduotas ikiteisminį tyrimą organizuojančiai prokurorei... 

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas...

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.P.S. Seimas, regis, neskaito Konstitucijos, jei rašo tokį prašymą, bet kai kas skaito: beveik 10 metų tiriamą bylą ilgam stabdo Konstitucinis teismas. 

P.P.S. Klausiamas, kaip vertina prokuratūros sprendimą nepateikti medžiagos, kurios reikalauta viso Seimo sprendimu, V. Saulis atsakė: „Teisinių svertų priversti pateikti medžiagą mes neturime“. 

Tokiam Seimui, rašančiam tokius įstatymus - kaip tik:

 O ką dabar daryti, jei jie/mes iš valstybės visišką falšą sugebėjom sau pasidirbti?


valstýbė sf. (1), valstỹbė (2) Rtr, NdŽ, Brb nj.
1. S.Dauk, M.Valanč, Š, K.Būg, Rtr, ŠT177,243, J.Jabl, LTEXII40 organizuota politinė bendruomenė, turinti savo aukščiausią valdžią, vienos valdžios tvarkoma piliečių daugybė: Senoji Lietuvos valstýbė DŽ. Valstýbės administracija NdŽ. Valstýbės galva NdŽ. Valstýbės aparatas NdŽ. Valstýbės gynėjas NdŽ. Valstýbės iždas NdŽ. Valstýbės nuosavybė NdŽ. Valstýbės taryba NdŽ. Valstýbės teisė NdŽ. Valstýbės ūkis NdŽ. Valstýbės vadovybė NdŽ. Lietuvos valstybė susikūrė XIII a. tarp išaugusių rytų ir vakarų kultūrų rš.
2. S.Dauk tokios bendruomenės valdomas kraštas, šalis: Valstýbės sienos DŽ. Valstýbės turtai 1. Jungtinės valstýbės NdŽ. Pabaltijo valstýbės NdŽ. Baltijos valstýbės NdŽ. Didžiosios valstýbės KŽ. Lietuvos būta nepaprastai galingos valstybės I.Šein. Prūsai buvo nemaža valstýbė Vžn. Tiek kalbų išplitimas, tiek jų sunykimas priklausė nuo tam tikrų istorinių sąlygų, daugiausia nuo tas kalbas vartojančių valstybių likimo rš. Pasaulis pasidalijo į saujelę valstybių lupikautojų ir milžinišką daugumą valstybių skolininkių rš. Karaliai sekdamies popiežiu [Urbonu] teip pat pradėjo grėsti svietą nu taboko savo valstybėse arba karalyčėse S.Dauk. Da tokia valstybė̃lė turi kalbą savo! Mžš. Ta valstybùkė tik šitokytė, o kiek kalbų! Vlkv. 

Komentarų nėra: