2013-05-30

Pinigai yra nuostolingi

"Grynieji pinigai bankams yra nuostolingifaktas kaip blynas“ - 

sako Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas.


Blyną iškepa.

Kaip ir faktą.

Pinigai.

Vyresni žmonės prisimena, kad dar nesenai nebuvo jokių "grynųjų pinigų", buvo šitaip:

 "pinigai"="popieriniai pinigai" + "monetos".

Jau ir šitie, dabar "grynais" vadinami, pinigai ne kvailių sugalvoti buvo.

Aplamai, pastaruosius porą-pustrečio tūkstantmečius pinigų sąvoką PALŪKANOS varė šią seka:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Beje, vienu šios sekos žingsniu anksčiau moneymasteriai suprato, kad "Metaliniai pinigai bankams yra nuostolingifaktas kaip blynas“ - ir ėmė kepti (ne, ne blynus - bankai juk pridėtinės vertės nekuria, ir PVM nemoka:)) - popierinius pinigus.
Mums šito medžio purtymas visada buvo nuostolingas.

Dabar gi ir bankams nuostolingas:) 

Pelnas...

Bankų valdytojų nuomone mes visi turėtume, kažkodėl, skolintis jų kompiuterio skaičius, už palūkanas, tapdami skolintojų skolininkais.


Kadaise būta kitaip

Ir bus kitaip.

Komentarų nėra: