2015-03-19

Je suis 95-tas Konstitucijos straipsnis

Čia,
sako, pokštas.

Čia - ne pokštas:

Vėl pacituosiu Lietuvos Respublikos Konstitucinį aktą „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“:

 4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.

95 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius.

Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras.

Tai...

Pamanyk...

Kai kam tokie dalykai - jokia naujiena.

Je suis Referendumo įstatymo 14-tas straipsnis...

... pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ...


Je suis...no Merkel:( 
Je suis...hypocrite?
Je suis ... Paris march ...

Komentarų nėra: