2017-02-20

Valstybės įkūrimo sąmokslas

Taigi, kad sąmokslas.

Tai, kad Mindaugas nusilenkė atėjūnams, priimdamas jų karūną, vadinama Lietuvos valstybės įkūrimu.
Pamirštant bent kelis dalykus:

1. Herkus Montė
galvą už laisvę padėjo po poros dešimčių metų po šitokio lietuvių (Prussia: from Medieval Latin Borussi, Prusi, Latinized forms of the native name of the Lithuanian people) "valstybės įkūrimo".

2. Rikojoto,

kurį Mindaugas, priimdamas svetimą, iš Rygos livoniečių atvežtą, karūną, tariamai padovanojo mainais,
Livonijos ordinas taip ir nesugebėjo užkariauti.

3. Lietų/Litų Lietuvą
per tūkstantmečius spaudžiamą Tarpupy gimusios piramidinės struktūros ir besitraukusią
neologizmas valstýba (neol.) pavertė mūsų galvose beforme, t.y., neturėjusia struktūros.

4. Galop Vytauto Landsbergio senelis Jonas Jablonskis savo naujadaru "valstietis", padarytu pagal jau esamą šaknį valst- ("valstybę" mini jau Simonas Daukantas), mentališkai "uždarė" mus klaidinančiame rate - kas gi gali pagalvoti, kad (šitokia) valstybė pati sukūrė (šitokius)

valstiečius - kiekvienas mano, kad buvo atvirkščiai - kad valstiečiai kūrė valstybę; kadangi atsilikėliai mužikėliai buvo - tai vėlai ir sukūrė:)

Na, nieko - turim Lietuvos Lietą, atgims ir Lietų Lietuva.

Komentarų nėra: