2017-04-21

Nepriklausomybės Akto skolinimas ir Torų atidavimas

Vokietijos federalinio archyvo vadovas Martinas Hollmanas kiek atvėsino visatautį džiūgavimą Liudui Mažyliui Berlyno archyvuose atradus Vasario 16-osios Akto rankraštį.

Nors prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo išreiškusi viltį, kad Vokietija aktą padovanos Lietuvai valstybės 100-mečio proga, tačiau M.Hollmanas pareiškė, jog Vokietija Lietuvai gali tik paskolinti valstybės įkūrimą liudijantį dokumento originalą metams.
Priminsiu, euro banknotus Lietuvos bankui irgi paskolino, Vokietijos Bundesbank.

Vokietija...

Ger'as?

Tora...
Seniausia Tora.

Toroj rasit valdymo skolomis receptą.
Seniausia Ješiva.

2002 m. sausio 25 d.
Jeruzalės žydų bendrijai "Hechal Shlomo", kuri laikoma žydų religinio ir dvasinio paveldo centru, bus perduotos 309 Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomos toros.

Kaip žurnalistams sakė kultūros ministrė Roma Dovydėnienė,
1909 metais įkurtos "Hechal Shlomo" bendrijos misija - būti žydų religiniu ir dvasiniu centru. Bendrijos patalpose yra įsikūręs Vyriausiasis Izraelio rabinatas, čia veikia trys sinagogos.

Pasak ministrės, priimdama tokį sprendimą, Vyriausybė rėmėsi pasaulio žydų organizacijų "B’nai B’rith" ir Amerikos žydų komiteto, Lietuvos žydų bendruomenės nuomone, taip pat - Izraelio užsienio reikalų ministerijos rekomendacija.

Iškilminga torų perdavimo ceremonija Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks sausio 30 dieną. Joje dalyvaus "Hechal Schlomo" bei Izraelio Vyriausybės atstovai.

Tą pačią dieną padovanotos toros specialiuose konteineriuose lėktuvu bus išgabentos į Izraelį.

R.Dovydėnienės teigimu, Vyriausybė specialiai dėl torų rinkosi į neeilinį posėdį penktadienį, nes norėjo padaryti "gražų gestą Osvencimo nacių koncentracijos stovyklos išvadavimo proga".

2002 m. spalio 3 - 23 d.
Ar reikia iš Lietuvos išvežti žydų toras

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma daug žydų torų. Kai kurios tarptautinės žydų organizacijos reikalauja, kad jos būtų perduotos Izraeliui. Taip, tai žydų tautos religinės ir kultūrinės relikvijos. Antra vertus, tai ir Lietuvos kultūros dalis, todėl ir saugoma Nacionalinėje bibliotekoje. Kultūros žmogui keistai skamba kai kurioms žydų organizacijoms atstovaujančių veikėjų argumentai: girdi, pagal žydų religinius papročius mirus rabinui kartu su juo laidojamos ir toros. Jeigu bus laikomasi seno papročio, tai ilgainiui visos senosios toros atsidurs po žeme. Apskritai, Jūsų nuomone, kam turėtų tos toros priklausyti – Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ar Lietuvą palikusių žydų tarptautinėms organizacijoms, veikiančioms kitose šalyse, taip pat ir pačiame Izraelyje? Labai įdomu išgirsti Jūsų nuomonę. Lietuvos valdžia jau priėmė sprendimą didelį tų torų kiekį perduoti Izraeliui.

Manau, kad šiuo atveju nėra teisingas nei Izraelio reikalavimas, nei Lietuvos valdžios sprendimas. Vis dėlto šitos žydų toros taip pat yra ir labai svarbus Lietuvos nacionalinės kultūros elementas. Lietuviškų novelių rinkinyje Nusilenkite motinai rašau, kad Vilnius, Wilna, Wilno visada buvo įvairiatautis miestas. Kas tik čia negyveno! Ir lietuviai, ir lenkai, ir vokiečiai, rusai, totoriai, žydai, ukrainiečiai… Tai tautų katilas, tačiau nuostabiausia, kad visos čia gyvenusios tautos buvo patriotiškai nusiteikusios Vilniaus miesto atžvilgiu. Visų tautų atstovai buvo Vilniaus patriotai. Źšąńčāåå Āčėüķa ķč÷åćī ķå ģīćėī įūņü ā ģčšå! Žinau ne vieną žydų rašytoją, dabar gyvenantį Izraelyje. Jie teigia, kad Vilnius – gražiausias pasaulio miestas, nors tie žmonės išvažinėję visą pasaulį, matė nuostabiausius miestus. Vienas tokių rašytojų yra Abramas Karpinovičius. Prieš kelerius metus Vilniuje išėjo jo knyga, jei neklystu Vilniaus istorijos.

Man atrodo, kad lietuvius prie sienos savo kartais keistais reikalavimais remia ne žydai kaip tauta. Juk ir žydų esama visokių, pvz., chasidai, nenorintys nei kariuomenėje tarnauti, nei dirbti. Jie tik nori stovėti prie Verksmų sienos, kur prašo aukų šventyklos statybai. Kiekvienas turi maždaug 15 vaikų ir visas tas pulkas traukia miesto gatvėmis.

Aš išsakau savo aiškią ir griežtą nuomonę: nereikia iš Lietuvos išvežti žydų torų ir labai neišmintinga tokius absurdiškus reikalavimus skelbti Lietuvos vadovams. Žydų toros yra pasaulinės ir nacionalinės kultūros vertybės, jos turi būti saugomos ten, kur sukurtos, kur istoriškai suaugusios su žeme.

Šį kultūros reiškinį pavadinčiau ir pasauliniu, ir kartu nacionaliniu lietuvišku. Juk judaizmas yra viena seniausių žemėje monoteistinių religijų. Jeigu tos religijos atributų neišsaugosime žmonijai, tai prarasime nepaprastai svarbius dokumentus. Juk toros – tai dokumentai, taip pat svarbūs, kaip ir pati Biblija.

Kiekvienas kultūringas, inteligentiškas žydas turi suprasti (neabejoju, kad supranta), kas saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. O kai kurių chasidų reikalavimai ir politika nėra toliaregiška. Jie patys nenori kariauti, bet tvirtina: Žydai visada stos ginti Jeruzalę, nes tik Jeruzalė yra žydų sostinė.


Komentarų nėra: