2017-04-22

Lietuvos KOP šiandien

Lietuvos KOP (Karinės Oro Pajėgos) "Prie Landsbergio" turi 3 (tris) karinius lėktuvus - visi trys yra transportiniai "Spartan".

Šiandien iš jų trijų skristi gali 1 (vienas).

Dar vienas iš trijų naudojamas atsarginėms dalims.

Įspūdingas ("išmanusis" "Spartanų" pirkimo kontraktas???) Lietuvos KOP dešimties metų rezultatas:

Lietuvos kariuomenės ir Italijos bendrovės „Alenia Aeronautika S.p.A.“ sutartis dėl trijų taktinių transporto lėktuvų C-27J „Spartan“ pirkimo pasirašyta 2006 metų birželį.

Švaboda!
"Prie Smetonos":

1940 m. Lietuvos KOP savo sudėtyje turėjo žvalgybines, naikintuvųbombonešių ir mokomąsias grupes (8 eskadrilės). Karo aviacijos bazės buvo įkurtos KauneZokniuose
Pajuostyje, vasaros metu naudojami aerodromai Palangoje ir Gaižiūnuose.
Tada Lietuva ne tik turėjo lėktuvus, bet netgi juos kūrė bei gamino. 
Užtat pasiskaitę Vikipediją sužinosim, kad ir "Prie Smetonos", ir "Prie Landsbergio" Lietuvos KOP tarnavo/auja beveik vienodas karių skaičius: 1500 ir 1200.Komentarų nėra: