2017-12-16

Neįgaliųjų Sąjunga

Ir Elertė radijas tą patį sakė: Lietuvoje dirba 47 tūkstančiai, t.y., 27 procentai neįgaliųjų, taigi, iš viso Lietuvoje yra 174 tūkstančiai darbingo amžiaus neįgaliųjų.

Prieš 3 metus skaičiavau:

3 milijonai surašytų lietuvių - 1 milijonas Lietuvoje dirbančių lietuvių = 2 milijonai lietuvių.

Ką tie 2 milijonai lietuvių veikia Mastrichto kriterijus atitinkančioje Lietuvoje?

Į Prezidento rinkimus vaikšto, už Dalią Grybauskaitę balsuoti?

Juk rinkėjų - pustrečio milijono, o į I turą atėjo daugiau negu 50% .

Jeigu visi visi Lietuvos dirbantieji būtų atėję - tik 40% balsavusių tebūtų buvę... 

Gal ir vaikšto, senoliai: pensininkų - beveik milijonas, ai ne - tik 600 tūkstančių, o nedirbančių - tik apie 540 tūkstančių. 

Mokinių - 373,9 tūkstančių; jie gal dar nelabai vaikšto balsuoti, na, dar universitetų studentų kiek virš 100 tūkstančių, iš viso - gal 150 tūkstančių.

Na, mokinių teliko 330,8 tūkstančio.

Pasaulyje neįgaliųjų apie 10%:

Currently around 10 per cent of the total world's population, or roughly 650 million people, live with a disability.

Surašymo duomenimis, Lietuvoje 2001 m. buvo 262,9 tūkst. neįgaliųjų, t.y. 7,5 proc. visų gyventojų.

Tikrai?
Matot - mūsų gabieji statistikai 2001-ais mūsų buvo 3,5 milijono priskaičiavę.

O kiek dabar?

2001-ais moksleivių buvo beveik dvigubai daugiau negu dabar.

Lietuvos darbingo amžiaus gyventojų mirtingumas stebina – jis yra didžiausias visoje ES:
Lietuvoje per praėjusius 15 metų darbingo amžiaus gyventojų kasmet sumažėdavo apie 18,7 tūkst. (darbingais laikykime 20–64 metų amžiaus gyventojus). 

Taigi, nuo 2001 metų sumažėjo 300 000.

O šiemet, pasirodo, Lietuvoje dirbo 1,363 mln. gyventojų, o nedarbo lygis 7,5 procento.

Na va, pagaliau: darbingo amžiaus žmonių Lietuvoje mažiau negu 1474 tūkstančių (juk ir trys ketvirtadaliai arba apie 70000 Lietuvos pensininkų dirba) - taigi, darbingo amžiaus žmonių Lietuvoje apie 1474-70=1400 tūkstančių.

Taigi, darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų tarpe neįgalieji sudaro 12,4% 

Viršijam pasaulio vidurkį.

Gal ir ne pirmi.

O štai ir Siur Prizas:
Disabled people represent 80 million persons in the European Union (more than 15% of the population).

Beveik kas šeštas.

Neįgaliųjų Sąjunga.

Šeštas.

Kas šeštas.
Didesnio skaidrumo Europos Sąjungoje žada siekti kas šeštas Lietuvos kandidatas į EP. 

Kas šeštas lietuvaitis gimsta užsienyje.

Tik kas šeštas Lietuvos gyventojas neturi ekonominių sunkumų. 

Burtai kažkokie:)

Komentarų nėra: