2018-05-13

Dėlė


Išsimaudžiau ežere vakar vakare.

Ir atvažiavau iš savo kaimo Vilniaus tvartelin
pusplikis - čia jau, apdžiūvęs, kur nors apsirengsiu.

Ausiuos batus - ogi kairės kojos padan dideliausia dėlė siurbėlė įsisiurbus...

Nulupau tą kraugerę ir išmečiau pro langą.

Apsiaviau, prieš tai pabintavęs koją (jos, dėlės, suleidžia kažinką žaizdelėn - labai ilgai kraujuoja, pakol užgyja), žvilgtelėjau į pražūtin pasmerktą kraugerę, jai pačiai netikėtai atsidūrusią Vilniuj ... ir pagailo man šitos Senosios Medikės.
Susiradau automobily pusiau nugertą 5 litrų „bambalį" su šaltinio vandeniu, tai dėlę keliauninkę ir įkišau jan.

Turės ką papasakot, kai grįš gimtan ežeran.
Komentarų nėra: