2018-05-18

Seimo laukia Lukiškės

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 182-as straipsnis:
Argi Bazine mėnesio alga
(BMA) Lietuvos Respublikoje (kuri yra Europos Sąjungos narė) vadinti Europos Sąjungos vidutinį valandinį atlyginimą
nėra sukčiavimas?

Žinoma, 

kad tai - sukčiavimas, netgi pornografija, prostitucija, narkotikų platinimu, kontrabanda ir kitokia įstatymų draudžiama veikla oficialiąją BVP bedidinančioje 
Swedbanklandijoje
tai yra sukčiavimas.

Tik Seimo dėka, tik Lietuvoje dieną sudaro dvylika mėnesių.

Argi šitokios Seimo veikos pasekoje Lietuvos Respublikos turtas, žemė ir netgi iš jos bėgantis jaunimas bei kiti darbingi, išsimokslinę, išsilavinę žmonės neatitenka svetimiesiems?

Žinoma, kad atitenka.

Paveikslėlyje raudonai pažymėjau Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182-jo straipsnio Seimą kaltinančius punktus.

Pridursiu, kad sau seimūnai „nepririšo" algos prie ubagams Lietuvos mokytojams ir dėstytojams (kas gi bijos SUMAUTOS INTELIGENTIJOS?)
taikomo BMA, bet pririšo prie „proletariatui" skirto MMA (žinoma, nepamiršę jį dešimteriopai pasididinti + priedus išsimokėti),
o kai to MMA augimas „įstrigo" - susigalvojo sau su teisėjais beigi prokurorais Bazinį dydį BD.
Irkluotojas Šventaragis.

Dėstytojas, kuriam varžtai vis atsisuka.

Komentarų nėra: