2018-05-18

Swedbanklandijos Suokalbis


Swedbankas šitam aiškinime
patyliukais „paslėpė" Swedbanklandijos
valdininkus, teisėjus, prokurorus, seimūnus, kurie SAU ALGELES SKAIČIUOJA ne pagal žuvėdų šalies, iš kurios atėjo Swedbankas, valandos darbo užmokesčiui
prilygintą Bazinę LIETUVOS CHOLOPŲ mėnesinę algą BMA, pagal kurią skaičiuoja algeles KLUSNIEMS 
LIETUVOS MOKYTOJAMS IR UNIVERSITETŲ DĖSTYTOJAMS, ir ne pagal garsiai per visokias Elertė ir į ją panašias televizijas „triūbijamą" 11,27 karto už šitą BAZINĘ mėnesinę algą BMA DIDESNĮ MINIMALŲ mėnesinį atlyginimą MMA, bet pagal sau - valdininkams, teisėjams, prokurorams, seimūnams - susikurtą Bazinį dydį
(BD).

Suokalbininkai...

:)))

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Teisiniams stabokratams tikrai praverstų tikimybių teorijos ar bent statistinio pasiskirstymo žinojimas. Tada suprastų, kad 300 balsų skirtumas tarp prezidentų rinkimų pretendentų - niekinis. Ir dar daugiau - per daug dažnai toks mažas skirtumas. (Prisiminkim JAV rinkimus su Goru). Aiškiai kažkas ,apversdamas svarstyklių lėkšteles, nepasismulkino pridėti daugiau.