2018-05-14

Sodrioji „Sodra"


Vienas toks Lietuvos Respublikos pilietis apsižiūrėjo, kad jau pora mėnesių kaip yra pensininkas, bet pensijos „Sodra" jam nemoka.

Paskambino ten, „Sodron", ir paklausė:
- KODĖL?

Kodėl kodėl!

Lyg mažas vaikas būtų, nežinantis, kokioj šaly gyvena!

PRAŠYTOJŲ ŠALY.


Sužinojo, jog REIKIA PARAŠYTI PRAŠYMĄ.

Atseit, kitaip šiame Interneato
amžiuje „Sodra" nesusigaudo - reikia jam, Lietuvos Respublikos piliečiui, mokėt jo per ilgus dešimtmečius doru darbu uždirbtą pensiją, o gal nereikia...

Lyg koks Hamleto klausimas -
šitoks neįveikiamas galvosūkis griūte užgriūna vargšę „Sodrą" sulig kiekvieno (ar tikrai kiekvieno?) naujo pensininko „užgimimu":)

Tas mūsų PAKLUSNUSIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS ... parašė prašymą*.
Neprabėgus nė 30-čiai (darbo ar kalendorinių?) jam pažadėtų PENSIJOS LAUKIMO DIENŲ „Sodra" paskambino tam Lietuvos Respublikos piliečiui ir pranešė, jog PENSIJOS JAM MOKĖTI NEGALI, NES TAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS** (JAM PAČIAM TO NEŽINANT) VISIŠKAI TEISĖTAI 
TAPO GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIU (FIZINIU:)) 
ASMENIU.
Beje:

MOKESČIUS SODRIOJI SODRA (JURIDINIS ASMUO:))
BENT KELIS METUS IŠ ŠITOKIO GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIO 
ASMENS NORIAI ĖMĖ IR JOKIŲ PROBLEMŲ DĖL TO NEDEKLARAVIMO NEMATĖ.

Ne!

Ne...


Sodra „Sodra" ieškoti
nenoriu:))

* Kas garantuoja, jog Pensijų fondai nepasielgs taip, kaip pasielgė darbdaviai?

KĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI?

** Pilietika, o ne Politika!***

*** Gana tyčiotis!

1 komentaras:

Darius Budrys rašė...

Pilietiką sunaikino melagingi politikai ir dirbantys jai, norintys atlygio už darbą. Tikroje Matematikoje tai grybų karas, nematęs RaŠaLo arba 1+1=3,1415
http://www.pasakos.lt/grybu-karas/