2012-03-06

Carriere

Šiandien Švietimo ministras per "Klasikos" radiją aiškino, kad turime pakeisti savo mąstymą: ne valstybė turi rūpintis, kad gautume aukštąjį išsilavinimą, o patys turime investuoti į savęs lavinimą, idant po to sėkmingai galėtume kopti karjeros laiptais.

Kai šnekėjo "investuoti", mūsų reformatorius ministras pinigus turėjo omeny, ne ką kita.

Kad tą aukštąjį, kaip taisyklė, jaunuomenė stengias įgyti, o ji pinigo neturi dažniausiai, taigi, kaip taisyklė, turi skolintis - nutylėjo mūsų ministras.

investúoti [angl. invest, vok. investieren],
padaryti investiciją.

investicija [vok. Investition < lot. investio – aprengiu], ilgalaikis kapitalo įdėjinys į ūkio šakas arba vertybiniams popieriams pirkti siekiant pelno.

...

Tarptautinių žodžių žodynas ar ministras nusišneka?

Gal jis, ministras, sykiu su kūrybinės grafikos menininkais, plečia vertybinių popierių, kurie vėliau būna išplaunami, sąrašą?

karjerà [pranc. carriere — veikimo dirva, sritis]:
1. greitas ir sėkmingas kilimas tarnyboje, visuomeninėje, mokslinėje veikloje;
pasisekimas gyvenime;
2. veiklos rūšis, pvz.: artisto karjera.

Reikia, kad būtų laiptai, kuriais galima būtų ir reiktų kopti.


Šitaip gi nekybosi ore.

Karjera.

career (n.)
1530s, "a running, course" (especially of the sun, etc., across the sky), from M.Fr. carriere "road, racecourse" (16c.), from O.Prov. carriera, from V.L. *(via) cararia "carriage (road), track for wheeled vehicles," from L. carrus "chariot" (see car). Sense of "course of a working life" first attested 1803. The verb is first attested 1590s, from the notion of a horse "passing a career" on the jousting field, etc. Related: Careered; careering.

Especially of the sun, etc., across the sky...

Kur čia laiptai?

Gal ministro galvoj ... štai kas?

karjerà, -èros sf. (2) DŽ sėkmingas kilimas visuomenės darbe, tarnyboje ar mokslo srityje; tarnyba; profesija: Jis pradėjo savo diplomatinę karjerą rš.

From M.Fr. carriere.


Tai šposas...

Kas yra karjera karjere?

Gal bandymas iš jo išsiropšt tais karjero laiptais?

Gal todėl, būna - regis, padarė karjerą, o veidas laime nešvyti, kažin kodėl...

Komentarų nėra: