2012-07-02

Mes ir Romos imperija


Sako, sugriovėm kadaise.


Nepatiko.

Aiškaus apibrėžimo sąvoka imperija neturi.

Neturi tai neturi, bet vienos religinės erdvės rėmuose imperija viena tebūdavo.

Империи средневековой Европы — Франкская и Священная Римская — оставались децентрализованными образованиями, чьё единство поддерживалось сакральностью императорской власти.

Regis, nebuvom mes toj imperijoj. Bet jos teiktos karūnos iki šiol ilgimės, kažkodėl.

Lenkai didžiuojasi iš ten pat gautom karūnom:

966 Mieszko I (Piastų dinastijos atstovas ir Lenkijos valstybės įkūrėjas) veda Čekijos princesę Dobravą ir priima krikštą. Kartu krikštą priima ir pagoniška lenkų tauta.

Princesė tai jau ne slaviškas titulas.

997 Šv. Vaitiekus, Prahos vyskupas, vyksta į misiją skleisti krikščionybę prūsų genčiai, įsikūrusiai šiaurinėje Lenkijos dalyje. Šv.Vaitiekus - Gdansko miesto įkūrėjas. Nužudytas misijos vykdymo metu, tapo pirmuoju lenkų šventuoju.

Kai primena.

Šv. Vaitiekaus palaikai, palaidoti Gniezne, tapo kulto objektu. Gniezne po 3 metų po šv. Vaitiekaus mirties įkurta pirmoji arkivyskupija.

1025 Boleslaw Chrobry (Boleslovas Narsusis), remiamas Otono III, Vokietijos karaliaus ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus, karūnuojamas pirmuoju Lenkijos karaliumi.

Narsu.

Draugiškų santykių tarp abiejų valdovų sustiprinimui didelę įtaką padarė 1000 m. organizuotas suvažiavimas Gniezne. Praėjus vieneriems metams po karūnavimo Boleslavas Narsusis mirė.

1038 - 1050 čekų karaliaus kariuomenė, norėdama pagrobti Šv.Vaitiekaus relikvijas, nusiaubia Poznanę ir Gniezną.

Netikėta.

12 metų norėjo pagrobti relikvijas ir siaubė.

Religinis fanatizmas.

Kazimierz Odnowiciel (Kazimieras Atnaujintojas) perkelia karališkąjį sostą į Krokuvą.

Malopolskon.

Romos popiežiai, matyt, labai nesikišo į šiuos karališkus ieškojimus, nes, lyg tyčia, Romos bažnyčia skilo.

Tie čekai...

Ir aplamai.

Slavų gentys dabartinės Lenkijoje teritorijoje įsikūrė VI a.

Faktas.

O prūsų genčiai, įsikūrusiai šiaurinėje Lenkijos dalyje, čekai Kunegsgarbą įkūrė.

Boleslovas Kreivaburnis pasiekia reikšmingą pergalę prieš vokiečius, o Konradas Mazowieckis pakviečia į Lenkiją Kryžiuočių ordiną, kurio pagalba reikalinga pagoniškai prūsų genčiai nugalėti.

Sklandžiai?

His story...

Whose?

Tai vis dėl to - jei norėjom karūnų iš Romos, net ir iš kryžiokų rankų, vadinasi, buvom (beveik) įstoję Šventojon Romos Imperijon, vokiška vadinamon?

Štai ir vietoj Stepono Batoro Romos imperatorių karalium galėjom gaut.

Jei nebuvom toj imperijoj tada, kur esam dabar?

Imperiją sudarė Vokietija, kuri joje dominavo, Čekijos, Austrijos, Lichtenšteino, Slovėnijos, Belgijos ir Liuksemburgo teritorijos, taip pat dalys dabartinės Lenkijos ir Nyderlandų. Kurį laiką imperijai taip pat priklausė Šveicarija, taip pat dalis rytinės Prancūzijos ir šiaurės Italijos.

Komentarų nėra: