2012-08-27

Ko nerašo analitikai

Svarbiausiais šiais laikais atrodo bankų analitikai, kurie dirba bankų "kalbančiosiomis galvomis".

Abiejose Atlanto vandenyno pusėse esantys centriniai bankai šiuo metu yra įjungę spausdinimo mašinas ir tarsi varžosi, kas dažniau, daugiau ir greičiau prispausdins eurų, dolerių, svarų sterlingų bei kitų spalvotų popierėlių, kuriuos žmonės paprastai vadina pinigais.

Kad popierinių pinigų tėra keli procentai, nerašo; kad centriniai bankai varžosi, kas dažniau, daugiau ir greičiau kompiuterio klaviatūra primaigys eurų, dolerių, svarų sterlingų bei kitų simboliais papuoštų skaičiukų, kuriuos žmonės paprastai vadina pinigais, irgi nerašo.

Jei parašytų, žmonės juk mulkiais pasijustų...

Taipogi nerašo, kad pinigas keliavo šitokia seka:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Tuomet jiems nereikia rašyti, ką reikėtų įrašyti vietoj ???...

Jie nerašo, kad tąja seka pinigą varė palūkanos.

Jie nerašo, kad mūsų protėviai su tuo maru kovojo perlydydami prekiaujant gautas monetas.

Jie nerašo, kad katalikų bažnyčia amžiais draudė skolinti pinigus už palūkanas savo avelėms, bet skolintis nedraudė.

Jie nerašo, kad, keistuoju sutapimu, teroristais lig šiol buvo iš islamo kraštų, o Koranas draudžia palūkininkavimą.

Jie, patys dirbdami palūkininkams, nerašo, kaip tie palūkininkai atsirado mūsų krašte.

Dabar jau ėmė rašyti, kad pinigai daromi iš nieko.

Bet kad šitos gamybos demokratine vadinama visuomenė nekontroliuoja, nerašo.

Apie dolerio ir euro tariamą kovą rašo, apie TVF valiutos struktūrą nerašo.

Apie Pasaulio finansų centrą nerašo.

Apie tikrąsias karūnas irgi nerašo.

Apie dolerio karus nerašo.

Apie tai, iš kur toks karingumas, irgi nerašo.

Nerašo apie Nixon'o šoką, kuriuo dolerio valdytojai apmovė visą pasaulį, sulaužydami Bretton Woods susitarimus.

Nerašo, kad toji Bretton Woods sutartis dolerio valdytojams buvo išeitisDidžiosios depresijos, o tos išeities kaina buvo II Pasaulinis karas.

Kad tas dolerio burbulas išsipūtė per visą pasaulį, o iš jo bliūškimo ir yra toji pasaulinė krizė, nerašo.

Kad pasaulio finansų sistema yra skolų piramidė, nerašo.

Apie dvigalvį nerašo, bet prasitaria, kad žmonės suprato, kaip išvengti palūkininkų - netaupo ir nesiskolina.

Kad šitie sukčiai Nobelio vardą nusipirko, nerašo.

Rašo, kad JAV doleris nebegali vienas tempti pasaulinės valiutos naštos, bet nerašo, kad dolerio valdytojai kaip tik ir stengės tokią naštą tam doleriui užkraut.

Kad pinigų valdytojai ir valdo, irgi nerašo.

Rašo, kad pasaulio lyderiams reikėtų kartu susėsti ir susitarti dėl naujos pasaulinės pinigų sistemos, bet nerašo, kas tie lyderiai.

Ką siūlo vietoj senos pasaulinės pinigų sistemos, irgi nerašo analitikai.

Nes nesiūlo

Komentarų nėra: