2012-08-23

Demokratija IIVote early and vote often!“

Who Said That?

Richard M. Nixon.

Richard J. Daley.

The phrase had its origins in the United States in the mid-19th century, and had an early appearance in Britain when a newspaper re-printed correspondence from an American solicitor. The phrase, however, did not find widespread use until the early 1900s when it was used in relation to the activities of organized crime figures in Chicago.

"Gentlemen, get the thing straight once and for all – the policeman isn't there to create disorder, the policeman is there to preserve disorder."

Al Capone

Demokratijos lopšys, vis tik, ne Amerika.

O dabar euro zoną griaunanti Graikija.

Kad ...

Buvusi kadaise viena iš piramidinės civilizacijos pakopų.

Demos + krato.

Demos + agogos.

Syn + agogos.

Synagogue.

Kodėl gi jos graikiškai vadinas?

Kur anys anksčiau susirinkdavo?

O kodėl Saliamono šventyklos pėdsakų nei archeologai, nei istorikai neranda, kaip ir Saliamono bei jo karalystės?

O kodėl mūsų ir šventyklos, ir tikėjimas, ir istorija paslėpti?

O kodėl ant Toros ir mūsų protėvių kaulų pastatytos božnicos, kalaviju ir palūkaniniu pinigu pas mus atėjusios, kunigėliai mus šitaip mokina nusilenkti?

Ar tikrai tasai Kiras krikščioniškam Danguj viešpatauja, o gal jis Žemėj tebekaraliauja?

Кореша...

Gk. syn "with, together with," of unknown origin.

Negelbėjo mūsų bažnyčia, o vergė mus.

Kieno užsiėmimas amžiais buvo ir tebėr palūkininkavimas, katalikų bažnyčios draustas josios avelėms?

Niekada prieš pinigų valdytojus bažnyčia nėjo, ėjo sykiu su jais,
daug amžių.

Tėvą, kad Sibiran neišvežtų, kunigas, žmogus, slėpė, o ne bažnyčia.

Ir dabar "demokratai" kryžių siūlina, ne vis dar tebešviečiančią Saulę.

Mūsų demokratija - demo versija?

Demokratija - valdymo pinigais forma.

Демокрутия.

Keistojo sutapimo būdu nedemokratinės šalys neprasiskolinusios.

Graikiškai pavadintos demokratijos šydas slepia piramidėn tebeišsirikiavusius, iš nieko pinigus tebegaminančius, juos skolinančius ir tomis skolomis visuomenę pavergiančius palūkininkus.

Ne visada Europa buvo graikiškai vadinama.

Bet dabar ne tik ji po eurių padu.

Prieš 25 metus to nematėm.

Eurų Lietuva...

Finansų sistema yra skolų piramidė.

Štai ir mūsų tyruose Madoff'as, sako, atsirado.
Tur būt, daug blogesnis už kitus.

Štai mūsų demokratija.

Dar neišvystyta...

Iš šitos sukčiavimo meistrų piramidės vaduotis reikia.

Komentarų nėra: