2012-09-30

Round Up

Anais Brežnevo laikais studentiškam statybos būryje Komijoj toks kelias vasaras sykiu šabašijęs estas, Tartu universiteto dėstytojas, prie laužo, išvirusio mums katilą arbatos, šitaip pasakojo apie ateitį:

- Komunizme Žemę superbuldozeriais išlygins, kad būtų visiškai apvali, o, kai visi sykiu suguls miegoti, traktoriai ant jų užtemps didžiulę kaldrą.

Komunizmo nėr, bet Roundup'as atsirado, visai ne sovietyne, ir tebėr.

Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) is a broad-spectrum systemic herbicide used to kill weeds, especially annual broadleaf weeds and grasses known to compete with commercial crops grown around the globe. It was invented by Monsanto chemist John E. Franz in 1970. Monsanto brought it to market in the 1970s under the tradename Roundup, and Monsanto's last commercially relevant US patent expired in 2000. In 2007 glyphosate was the most used herbicide in the US agricultural sector, with 180 to 185 million pounds (82,000 to 84,000 tonnes) applied, and the second most used in home and garden market where users applied 5 to 8 million pounds (2,300 to 3,600 tonnes); additionally industry, commerce and government applied 13 to 15 million pounds (5,900 to 6,800 tonnes). While glyphosate has been approved by regulatory bodies worldwide and is widely used, concerns about is effects on humans and the environment persist.

Žiniasklaidos „antis“, atseit prieš pat javapjūtę grūdai purškiami glifosatu, kad jų nereikėtų vežti į džiovyklą, paneigta.

A recent study conducted by a German university found very high concentrations of Glyphosate, a carcinogenic chemical found in herbicides like Monsanto’s Roundup, in all urine samples tested. The amount of glyphosate found in the urine was staggering, with each sample containing concentrations at 5 to 20-fold the limit established for drinking water.

Negi vokiečiai patys Roundup'o prisigėrė?

Gali būt.

Some crops have been genetically engineered to be resistant to it (i.e. Roundup Ready, also created by Monsanto Company).

Kam?

Gal kad labai tokie javai apsimoka: pasėjai, nupurškei stebuklinguoju Roundup'u - piktžolės numiro, javai - ne, auga toliau sau.

Ne sau, mums.

Ne mums, žemdirbiui.

Nebe žemdirbiui - verslininkui, biznieriui.

Ekonomiška.

Biznis.

Roundup, a term in American English referring to the process of gathering animals into an area.

Gano gyvulėlius kerdžius.

O, kai visi sykiu suguls miegoti, traktoriai ant jų užtemps didžiulę kaldrą?

1 komentaras:

audrius rašė...

Jaujų nebėra, žžmonės nyksta rydami randupą, bet užtat mon.santo hibridai nuodyja visą apsupę randupu. Raudoni, balti, geltoni, juodi žžmonės užrandupinti, beliks ant svieto šito vieni hibridai, bet dėl savo gobšumo išpjaus vienas kitą, o gamta atstatis tyras rūšis. Tai jau vyksta, te vyksta:)
Randup šifras:
Торговое название глифосата Roundup (круговая оборона), в честь круга из фургонов, из-за которого американские переселенцы отстреливались от индейцев.