2012-10-06

Sieg Heil

Sigismund of Luxemburg.

Liuksemburgietis.

Holy Roman Emperor.

Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Cezaris.

Sigismund
masc. proper name, from German, lit. "protection through victory," from O.H.G. sigu "victory" + munt "hand, protection."

Sieg Heil
Nazi salute, German, lit. "hail victory;" from Ger. Sieg "victory," from O.H.G. sigu, from P.Gmc. *sigiz- "victory" (cf. M.Du. seghe, O.N. sigr, O.E. sige), from PIE root *segh- "to have, to hold" (cf. Skt. saha- "victory," sahate "overcomes, masters;" Gk. ekhein "to hold;")

From P.Gmc. *sigiz- "victory"...

Priprato...

Nebūtinai victory.

Sigismund - Žygimantas.

A Lithuanian name Žygimantas, meaning "wealth of (military) campaign", from Lithuanian žygis "campaign, march" + manta "goods, wealth" has been a substitution of the name Sigismund in the Lithuanian language, from which it was adopted by the Ruthenian language as Жыгімонт (such are the cases of Sigismund Kestutaitis, Sigismund Korybut, Sigismund I the Old, Sigismund II Augustus). The Polish spelling is Zygmunt.

O gal atvirkščiai - a substitution of the name Žygimantas into Germanic languages?

1 mantà sf. sing. (4) Brž, Jnš, (2) Lž
1. Vkš, Šts, Lc, Klov turtas (ppr. kilnojamas): Manta reiškia … lobį iš baldų ir kitos naminės gėrybės LTI230. Išpardavė jo visą mañtą (ne lauką) J.Jabl. Su visa mantà, su visu savo turtu kraustos Škn. Visa mano mantà ta žemė J. Tamstos turite plačius laukus, pievas, o mano visa manta rankose, galvoj rš. ^ Didelė čia manta – viena duona, ir toji neiškepta KrvP(Šd). Baisi čia mantà, ka gavo tą pijoką Jnš. Kas ne manta (toks čia ir turtas) – mesk šalin! Ms.
2. kapitalas: Ana [medegiška] padarynė, praverianti aulinkinei išdarbystei, vadinasi manta (kapitolu) A1884,301.
3. G96, JJ pinigai: Turėjo lietuviai ir žemaičiai mantą, arba piningus S.Dauk. Pasamdė savo manta penkis šimtus kareivių S.Dauk. Manton pasmerktas (pinigine bauda nubaustas) FrnS1287(S.Dauk).
4. S.Dauk moneta.
5. daiktai, kraustuliai: Parsivežiau visokios mantos (pirkinių) Yl. Truputį pakeliui, bet mes su manta netilpsime [vežime]. – Todėl ir kviečiu, kad tamstos su našta rš.
6. nauda, vertė: Nieko mañtos nebėr iš to lakato Slnt. Numirkusios šaknys: maža manta bėra iš tos žolės Plng. Maža bėra iš jo mantos, tik užpečkė[je] gulėti Brs. Menkos mantos tebuvo žmogus – latras Šts. Šiokią tokią mantą duoda dar pienas Ub. Mokėjimas plaukti mažą darė mantą, negalėjau išsikelti pri viršaus vandenio I. ^ Tiek tos mantos, kai iš epušės lentos Sln.

Man tą!

Žygis pasiplėšti grobio.

Nebūtinai pergalingas.

Galima galvoti kitaip.

2 manta sf. supratimas, nuomonė, menta: Vienok ir tenai, kas atėjo į mantą, senelių tėvų jau kalbos nesupranta Mair.

Maironis.

Heiliges Römisches Reich (lateinisch Sacrum Romanum Imperium) war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser vom Mittelalter bis 1806.

Imperija, nuo jūros iki jūros.

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.

Be žygio reicho neišplėsi.

Heilige.

Heil.

Nesakė šito, kiek pamenu, net ir ateistinėj sovietmečio mokykloj.

O dabar sako?

Va tokie šventi reikalai.

Ir šito mokykloj nesakė.

Gal Vatikanas tikėjosi Hitlerio pagalba baigti schizmą?

Ne šitą.

Popiežių schizma, trukusi nuo 1378 iki 1417 metų, prasidėjo tuoj po popiežių grįžimo iš Avinjono. Žinoma, antipopiežių būta ir anksčiau, tačiau stebėti, kaip du popiežiai, abu išrinkti tos pačios kardinolų kolegijos, skelbia vienas kitam karą ir atskiria nuo Bažnyčios savo varžovą, buvo tikrai didelis malonumas (?). Nė vieno iš dviejų pretendentų į šventąjį sostą - Urbono VI ir Klemenso VII - niekaip nebuvo galima pavadinti šventais žmonėmis. Paaiškėjo, kad pirmasis yra pamišęs sadistas, skaitęs savo brevijorių Vatikano sode žiūrėdamas, kaip budeliai kankina jo kardinolus. Antrojo, Roberto iš Ženevos, įsaskymu buvo surengtos pasibaisėtinos skerdynės prie Cesenos.
(Norman Davies. Europa: istorija. Vaga, 2002, 1366 psl.; citata iš 424 psl.)

1388 m. kovo 22 d. Popiežius Urbonas VI patvirtino Vilniaus vyskupiją, o balandžio 17 d. − Lietuvos krikštą.

Mūsų krikštą patvirtino ... ne antipopiežius: Последний папа римский, избранный не из кардиналов; был известен своим деспотическим характером, который вынудил кардиналов через несколько месяцев избрать антипапу, что положило начало Великой схизме.

Vatikanas, jei tikėjosi Hitlerio pagalba baigti schizmą, tai šitą.

Juk ne tik Trečiojo Reicho idėja tvyrojo, bet ir Trečiosios Romos.

Šventoji Roma - Pirmasis Reichas - atsirado vietoj senosios Romos.

Perėmė ir jos imperiškas užmačias.

Kalbą.

O Trečiojo Reicho kūrėjai perėmė ir senovės romėnų pasisveikinimą.

hail (interj.)
"greetings!" c.1200, from a Scandinavian source, cf. O.N. heill "health, prosperity, good luck;" and from O.E. hals, shortening of wæs hæil "be healthy".

health (n.)
O.E. hælþ "wholeness, a being whole, sound or well," from P.Gmc. *hailitho, from PIE *kailo- "whole, uninjured, of good omen" (cf. O.E. hal "hale, whole;" O.N. heill "healthy;" O.E. halig, O.N. helge "holy, sacred;" O.E. hælan "to heal"). Of physical health in Middle English, but also "prosperity, happiness, welfare; preservation, safety."

From PIE *kailo- "whole, uninjured, of good omen".

kailas hello, hail
kailus whole
kailūstas healthy (adj)
kailūstiskas healthy (adj)

Pakol kailis cielas.

prūsiskai: kaīls ēngliskai: sound (intact)
aj [kails MBS + cały, sveiks MK]

Prūsiskai: kaīls ēngliskai: hello!

Komentarų nėra: