2012-09-09

European congress in Lutsk

Vis Vytauto karūnos gaila.

Nors ir buvo Vytautas Bohemijos karalium.

Bet ne leišių.

Gal Vytautui reikėjo pas stačiatikius likti?

Vitališkumo dėlei.

Juk krikštijosi penkis ar net du kartus.

Vasario 16-ji, 1410 m.

Tarp I ir II pasaulinių karų pirmojo neįvykusio Vytauto vainikavimo (ne vainiku) Lietuvos karaliumi diena (rugsėjo 8-oji) Lietuvoje buvo švenčiama kaip Tautos šventė.

Zjazd łucki – zjazd monarchów europejskich.

З'їзд європейських монархів у Луцьку.

Kongress der europäischen Monarchen in Luzk.

European congress in Lutsk was a diplomatic event held in Lutsk in Lubart's Castle in 1429, that was intended to solve some political and economic issues of Central and East Europe.

Rusai apie šitą евросаммит'ą nieko neparašė, o lietuviai štai ką:

Lucko suvažiavimas − 1429 m. sausio 9−29 d. vykęs Lietuvos ir Lenkijos valdovų − Vytauto bei Jogailos ir Šv. Romos imperijos imperatoriaus ir Vengrijos karaliaus Zigmanto I susitikimas Lucke.

Trijų tokių meeting'as.

Sustiko du litvinai ir in pereitorius.

Tasai irgi toks pats - gediminaitis.

Leidimo tokiam mitingui nereikia.

Trečiasis mitinguotojas - dar ir Vokietijos, kad būt aiškiau, karalius, liuksemburgietis.

Toliau - tai, ko nesako lietuviškosios Vikipedijos istorikai, bet sako angliškosios.

Vytautas decided to held congress in Lutsk due to its unofficial status of second capital of Lithuania.

Luckas.


Matyt, dar išgirsim apie tuos kraštus, apie laikus, kai jie nebuvo krašte, t.y. pakrašty.

The delegation of Lutsk consisted of The Grand Duke of Lithuania Vytautas, representatives of Volyn magnat families, catholic, orthodox and armenian bishops, jewish clergy.

Sigismund of Luxemburg meeted by Vytautas, Jogaila and representatives of rus, Latin, armenian, jewish, karaites communities of Lutsk arrived on third decade of January.

Guests entertained, feasted, hunted until diplomatic negotiations began. 700 barrels of honey, wine, malmsey, 700 oxen, 1400 sheep, hundreds of elk, wild boars, and other dishes consumed daily.

!

Guests competed in jousting during negotiation breaks.

Working for Vytautas, jester Henne entertaining the delegates spied for Sigismund of Luxemburg indeed. 

The main aim - Vytautas coronation - of the congress was not reached because of poles. Postulating their protest, poles left Lutsk. The coronation was planned to realize in August next year in Wilno. Coronation documents were prepared in the chancery of Sigismund.

Lithuania was proclaimed a kingdom for ever.

However the solemn coronation of Vytautas was failed because poles stole (!) (!) and destroyed the crown.

Nepaskutinis kartas.

O kuom anksčiau, kai dar griešnų grekų nemėgdžiojom, savo kuningus vainikuodavom?

Komentarų nėra: