2013-09-16

Lietuvio kortą - litvakams!

– Ar iš tiesų mūsų šalis domina Lietuvoje gyvenusių žydų palikuonis, gimusius kituose pasaulio kraštuose, bet išdidžiai save vadinančius litvakais? – „Lietuvos rytas” pasiteiravo knygos „Pažadėtoji žemė Lietuva” sudarytojo, premjero padėjėjo Viliaus Kavaliausko.

– Jiems Lietuva – ne tik savotiška protėvių pažadėtoji žemė, bet ir jaukūs namai, į kuriuos traukia sugrįžti.

Dabar santykiai su litvakais plėtojasi natūralia vaga, nes jau išspręstos žydų turto restitucijos problemos, nėra ginčytinų temų.

Vyriausybė pristatė valstybės apdovanojimams grupę žydų kultūrininkų. Toks dėmesys taip pat stiprina mūsų kultūrinius ryšius. Turime suvokti, kad litvakų kultūra – neatsiejama Lietuvos kultūros dalis.

– Kultūriniai ryšiai su litvakais sėkmingai plėtojami jau ne vienus metus, bet kodėl kol kas nepavyksta sudominti šios kilmės milijardierių investuoti Lietuvoje?

– Gal reikia daugiau laiko ir didesnių pastangų. Litvakai labai domisi savo giminės gimtosiomis vietomis. Į Lietuvą jau atvažiuoja ir labai turtingų žmonių. Manau, sudominti juos verslu mūsų šalyje kliudo tai, kad negalime suteikti litvakams Lietuvos pilietybės.

Būtų neteisinga manyti, kad litvakai pageidauja Lietuvos paso dėl kokių nors išskaičiavimų.

Šimtais milijonų dolerių savo turtus skaičiuojantiems žmonėms mūsų šalies pilietybė mažiausiai reikalinga dėl kokios nors naudos. Jie tiesiog nori būti mūsų bičiuliai.

bičiùlis, -ė smob. (2)
1. Ar kas su kitais turi bendrai bites: Su kuriuomi bičiuliauni, vadinas bičiùlis J. Bičiùliai – draugai pry medaus Klm. Nieko nebus svetimo – vieni bičiuliai ir tamsta; penki yra auliai, prie kiekvieno vis kiti bičiuliai, visiems daviau žinią Žem. ║ K bitininkas.
2. R, K, Ktč, Rt artimas, geras draugas: Ji mano bičiùlė J.Jabl. Bičiùlis – artimas, sueinamas žmogus Vb. Tasai išmokęs savo bičiulius javus sėti ir auginti S.Dauk. Juodu gaidžio bičiuliai (vienas antram davė gaidį ir tuo būdu susibičiuliavo) J.Jabl. ^ Bičiulį nelaimėje pažinsi LTR. Pažadėk, o neattesėk – būsi amžinas bičiulis BzF51. Velnias, melninkas ir pavydelninkas – visi trys bičiùliai Sim. ║ iron. apie prastą žmogų: Palauk, bičiùli, dabar neištrūksi – ar tai lašinius vogt? Skr. Ė, bičiùli, jau vėl tave čia užtikau! Skr. Jų pusbernis tikras bičiuliùkas (vagilius) Rs.
3. R237 žemietis, tautietis.

Jei negalime suteikti pilietybės, gal vertėtų imti pavyzdį iš lenkų ir įsteigti lietuvio kortą, kurią gautų visi jos pageidaujantys mūsų tėvynainiai. Juk jei lietuvišką dokumentą turėtų visame pasaulyje garsūs litvakai – menininkai, mokslininkai, verslininkai, tai tik garsintų mūsų šalį.

O ką?

Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu.

Lietuva - jidiš kalbos motina.

Litviš!

Lietuviš!

Šalom, tautiečiai!

Ne tas...

Šalom, tautiečiai!

Vėl ne tas?

Šalom
!8 komentarai:

audrius rašė...

1990.03.11

http://www.timeanddate.com/calendar/?year=1990&country=34

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ti%C5%A1kevi%C4%8Diai

http://lt.wikipedia.org/wiki/Giedrai%C4%8Diai_(gimin%C4%97)

Gal dar pateikti kokį pavyzdį žymaus litvako, lietuvos vokio, gediminorovičiaus ar kokio kito lietuvniko, suduvio ar žemaičio? Baltas, ryžas ar juodas, visi mes nuo šio krašto trijų seseru, vienos motinos gemeles žemaitijos, tik va iš kur tie išsigimeliai motiną su seserimis už pinigus, geidulius, svajones ir kitokias bez dalias išmainę, pardavę, užvokę, sukrušę, bei jokiomis kitomis žmogiškomis ir dangiškomis protomis nesuvokiamais dalykais veiklinę vietą kur gyvena iki tokios berazumstvos, kad už trumpą pinigą leidžia sunaikinti gyvą žemę ant kurios gimė dėl dujų ir gėralo gamybos pramonių, kurios degs dujas įrančios žemės, kad veiktų įrenginiai gaminantys vandenį už kurį visi padarys bet ką, o tiksliau visi ir viskas, bus tik tie kurie gamins vandenį, kam priklausis šis bizniukas, tam priklausys ir viskas, bet to niekas nesupras, nes laimins dievą duodanti vandens troškuliui numalšinti...

Eugenijus Paliokas rašė...


2013 02 16

Shabbat, February 16, 2013

6 Adar, 5773

Moses Completes the Torah (1273 BCE)

audrius rašė...

Žemaitijos bosas, aukščiausias viešpatis, girių, draustinių ir visos žemaičių-lietuvių kultūros vienas didžiausių naikintojų:

Merkel Godroic, Merkelis Gudričas, Mark Godrik, Marius GedoRaitijus,....

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BE%D1%80

Tas pats tik lietvakiškai su puikiu paveizėliu abrozėliu dailinko-apipavidalintojo iš atminties giedros nutapiusi Giedraičio giedrą veidą... Tapyba, nuo tapti, tad gal ir man tapti tapytoju, juk jie gyvena amžiais? :)
Čia jau reikia aukštosios matematikos, kad sužinoti tapytojo amžių....

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BE%D1%80

Kaip du vandens lašai...:)

Čia dar juokingiau:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GiedraitisMerkelisportret.JPG

Juokiasi kaimynai, nu ar patiems nejuokinga, o juk tada žemaitija daug didesnė buvo už dabartinę lietuvą plotu, jau nekalbant apie lietuvą ar dar rase ir kitais vardais vadinamą... Baltas, juodas, raudonas brolis radą vilą kožnas...

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D1%96%D1%91%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86


Kaip gi atrodė mūsų prabočiai nuo kurių mes esam lietuviai ir nuo kurių giminių baltas svietas užsipildė? Koks gi tas giedras lietuviškas veidas, kovojęs prieš rusus po visą eurupę ir ties Giedraičiais(tėvonijoje) su lenktais lietvokais? Gal toks, nes biografija labai atitinka, be to vaizduojamoji kultūra tapinistinė daug tikslesnė erdvinėje plotmėje? :

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86

audrius rašė...

Iš tariamosios toros į istatymą istorinį vergams, nes raštu dievas sandorius daro tik su vergais ar kaip jie kitose kalbose vadinami bergais, rabais, rabajais, ravinais,... Kuriems aukščiausias lygis būtįi pienenimis viešpačio bandos ar net užgrobti tas bandas, o viešpačius tyronus nunuodyti ar supjūdyti tarp savęs, jiems pakišant "herą", šlovę, helenas, garbę ir kitokias tuščias pustybes, kaip kaip gamtoje kiekvienas pavergtas gyvuolis tuo pačiu pavergėją paverčia vergu ir marina visais įmanomais būdais, visokiom įmanomom pakišom "trojos arklių"

http://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/11081/jewish/Onkelos.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0

http://en.wikipedia.org/wiki/Akiva_ben_Joseph

misija rab vogti, melo baras, meilikavimo riba, varguolių meilės mėsija,...:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B1%D0%B0

rabi voktų vargšų piemenėlių muščyna su moščiu ir čynu caro aukojamu ant tribunolo, trendo, kryžiaus, kad svetimi bijotų ir sava banda gerbtų dievo piemenis... :

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%85%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8

Užas! Kokie negeri taip galėjo skriausti pateptuosius! Žiaurieji tvėriečiai tyronai, kaip kokie Bašar Asadai, nuodyjantys savo vaikus, troškinantys savo aveles dujomis, kankinantys, kapojantys galvas ir kitaip mėsinėjantys savo bandos gyvuolėlius, kurie maitina jį savo sunkių darbu, o ką jau kalbėti apie tuos kurie visą tai nušviečia svietui, suteikia labdarų, duoda patepimus, pinigų, ginklų apsiginti ir visų kitų gerybių nuo pačio dievo turtų užvoktų saugotojų ir meilės godotojų prisimeilikaujant bile kam, dėl pažado pačio legendinio dievo visus pavers vergais didžiojo vergo, visų pačiausio gudriausio rabi melovokičiaus vergu, laiminančių savo bez dalią meilėje svajos nuo sapnų sukurtąją...

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2

Legendinė...:

http://en.wikipedia.org/wiki/Betar_(disambiguation)

Na ką gali septynšakė geidimo minora su levu prieš geležinį gediminonorą su devinragiu velniu devyngalia galybe ir gamtos palaiminimu ginkle židinčio gyvybės žiedo flover of life prieš piramides kryžium? Ne ta lyga, tai lai futbolą ir žaidžia, juk ant žemės visiems vietos atsiras, net priglobsim varšus žaidėjus su stadu ligonių sirgalių ir piramidžių statytojus, juk visvien viską priglobs žemė, o žmonės džiaugsis kiekvienu virsmu nedėlioje devyngalėje žydinčiais gamtos žiedais ir vaiskinančiais vaisiais tų žiedų...:)

ביתר

http://www.google.com/search?q=%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8&btnG

 pele pele, pas ką žiedas žydi:

http://www.google.com/search?q=flover+of+life&btnG

 http://www.google.com/search?q=elnias+devinragis&btnG

Štai kokių stabų prisidirbo stabmedžiai bijantys tamsos, gamtos ir likti be savo gardo, kuriems gardas rūmai plačiaisi sviečių šviesoje prie būk ukų kūnygų ūkinyko toros ir ūkio ekonomikos vadovėlių kaip lengvai lenkt gyvuoliją ūkaujant tolin mudas ir žmudyjant aplinką, o kitiems gyvuoliams tvartas ir gimstanti viltis žvaigždžių su menulio šviesoje:

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-12-22-hanukos-svente-sviesu-svente/7371


http://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/11081/jewish/Onkelos.htm

audrius rašė...

https://www.youtube.com/watch?v=mqKGhw6VYLk&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=Mw-hmu5wqJ4&feature=youtube_gdata_player

https://www.youtube.com/watch?v=2ovliAYrhmg&feature=youtube_gdata_player

Ko geidžia kiekvienas piemuo ir kitoks neturtėlis savo sapnuose, svajonėse, gyvuliškose panatuzijose, jei dar reikia sviecia laikyti, kai devyni norai status laukia, kol dešimtas šviečia? Tovariščių tovarnas traukinukas taboru traukia ta vora patvoriais su gedimino norais lizdą įkurti kur už tvoros ant krūtų kalnų kruta gyvi gauburiai ir raguvos su varteliais rūtų darželiuos , kas ir yr didžiausias noras praeit pro vartus norikų ir pastaty sostą....


http://www.google.com/search?q=minora


Gyvenimas nuolatinė pereiga pro vartus prosenelių velykusių amžinuoju paaukščių taku į šviesūjį sodą danguje žydinčiais žiedais ir vaiskiais vaisiais vaikaims ir anūkams vaišinti, bei gėrėtis, kad sveiki tryptų šviesiam klaime klojimą nuo molytinį per kūną aidint sutartinėm ir klumpių molio lytinimą vienan kamenėlin lytan padlagos padgultį paklojus ant jos palas ar lages lygias lentom padėt lygiai kur bus sėklyčia ir skrabas...

Zenonas rašė...

Audriui
Gal galėtumei Lietuva rašyti iš didžiosios raidės. Jei vieną kartą - tai paprastas apsirikimas. Bet kai ištisai - tai nepagarba čia gyvenančiai Tautai. Lyg būtumei koks žydlenkis. Šitie įsigudrina bet kur kai tik gali demonstruoti nepagarbą lietuviams. Tai šiek tiek erzina, nes aš patį gerbiu, o čia toks nesuderinamas akibrokštas.

audrius rašė...

Jei yra vardas būdui įvardyt lietuva ar tauta, kurį kurėjo teise galiu rašyti, kaip pačiam padabna, kad vienaip ar kitaip veiksminis-prasminis ryšys persiteiktų ir gal kitiems suvokimas ateitų kuom skiriasi lietuva nuo Lietuvos, bei nekeltų erzulio aplink vykstanti beprotybė įpatingai tarp didžiumos Lietuvos PatriJotų Lietuvos Valstybėje,-ėse, kurią net nepritiktų vadinti su lietuva susijusiu įvardžiu, vardu ar dar kokiu žodžiu, žadu, amu, jau nekalbant apie didžiasias raides, dėl kurios vien vardo tiek kraujo tyro praLieta tiek praBuvočių, tiek dar vis likusių VėlLikų Lietuvių, o už klaidas ar kitokius mažmožius Dovanokite, jei kada prispirs reikalas ištyrysiu visas tas rašliavas, juk dabar dar tik pats mokausi tart pirmus garsus ir stebėt tuos stebuklus, kuriuos gaunu būdamas nuolankus Žemės Lietuvos tarnas iš Josios Tautos lobynų:)

audrius rašė...

Štai dar į daržus litvinų ir litvakų lietuviams švenčiantiems saulės lygę, gal būt kutia, pakuta pravoslavnų Durbės ir Saulės mūšio nugalėtojams su klausimu, ką tai galėtų reikšti:

http://russian7.ru/2013/09/7-faktov-o-rozhdestve-bogorodicy/