2015-01-13

Sausio 13-ji 2015

Buvau vakar vakare prie Sausio 13-sios laužo prie Seimo, draugų bei pažįstamų sutikau, jų tarpe ir buvusį  bendradarbį Lietuvos Mokslų Akademijos, kai kas sako, kad Sąjūdžio gimdytojos, Matematikos ir informatikos institute, tada dar netapusiame Vilniaus universiteto kamieniniu padaliniu, o buvusio valstybiniu institutu - Sąjūdžio iždininką, irgi buvusį.

Dainų prie laužo paklausiau, ukrainietiški barščiai šalia esančioj užeigoj sušildė.

Pavėlavau, kuorą prie Seimo uždegant nemačiau - o šiemet mūsų apipavidalintojai, kažkodėl, nelabai fotografavo Sausio 13-osios minėjimą prie Seimo - vos suradau.
Tada, 1991-aisiais, mano Sausio 13-oji buvo šitokia.

Pacituosiu 4 metų senumo rašinį:

Dabar manau, kad tie, kas užtaisė Sausio 13-ją, norėjo įvaryti stiprų pleištą tarp lietuvių ir rusų.

Jiems - Senieji Naujieji Metai, mums - kraujas.

O paminklui statyti geriausiai tiko Chatynė.

O Litvinenkai nuodyti labiausiai pritiko polonijus.

O Lenkijos lėktuvui - Rusijos žemė.

Skaldyk ir valdyk.


Pastebėjau, kad ir 1991-ųjų sovietinėj armijoj tarnavusieji įvairių tautybių sovietmečio jaunuoliai mūsų apipavidalintojų dėka tampa rusais.

O šiandien, matau, atėjo laikas ir šitą prieš 4 metus darytą pranašystę dėl Sausio 13-tosios įvykių 1991-aisiais sutapimo su Senaisiais Naujaisiais Metais "leist apyvarton":

„Jei čia ne politika, tai kodėl švenčiama Sausio 13-ąją, o ne 7-ąją kaip priklauso pagal kalendorių? Kažkaip labai jau panašu į Latvių gatvės finansuojamą tūsą“, – piktinosi vienas internautas..

Senieji Naujieji Metai.

Naktį iš Sausio 13-osios į sausio 14-ąją pagal kalendorių, o ne 7-ąją, kaip skelbia "Manheteno rytas".

Ir bruka Senuosius Naujuosius Metus į renginį organizuojantįNesė pramogų banką".

Modernu?

Tada, 1991-ųjų sausio 12-ąją, prieš pat Senuosius Naujuosius Metus, Vilniaus Šiaurės miestelis

gavo įsakymą tankus varyt į Vilniaus gatves - spėčiau, kad "iš aukštai" gavo.

Koks sutarimas...

Komentarų nėra: