2015-04-14

Našumas

Elertė "Klasikos" radijas paaiškino šįryt, kad Lietuvoje darbo našumas trissyk mažesnis negu Europos Sąjungoj.

Nesismulkinkim - našumas tris, atlyginimas - keturis.

Paaiškino radijas, kad taip dėl streso, kurį mūsiškiai mūsų šaly patiria darbe, o po to tą stresą malšina, alkoholiu.

Dar paaiškino, kad darbo našumas matuojamas eurų kiekiu, atitinkančiu per laiko vienetą sukuriamą pridėtinę vertę gamyboje ar paslaugų sferoje.

Apie jokias pinigų piramides ar teigiamas bei neigiamas palūkanas neaiškino - ne sąmokslininkas juk.

Ir apie nulius neaiškino.

Skaitom.
Neša tiek pat, kiek Lietuvoj ar mūsų Varšuvoj, o našumas - kelissyk didesnis.
Ekonomika!

Bėkim
lėkim...
Nėr sveikatos...


Komentarų nėra: