2015-04-18

Purim 2014 in 2015

Европейские раввины обсудят с Папой Римским проблемы евреев, восточных христиан и отношения между Россией и странами ЕС.

В делегации КРЕ (Конференции раввинов Европы), наряду с европейцами, будут представители российского бизнеса. Чем объясняется именно такой состав?

В нашу делегацию входят семь раввинов — представителей КРЕ. Кроме того, у нас есть совет попечителей-доноров, которые финансируют нашу работу. Раввины не занимаются или не должны заниматься бизнесом. Я работаю в Москве, и поэтому в попечительском совете (наряду с представителями зарубежного бизнеса) и в делегации появились бизнесмены из России. (В делегацию войдут президент РЕК Юрий Каннер, члены РЕК — глава Попечительского совета КРЕ, председатель совета директоров О1 Group Борис Минц, председатель совета директоров АО «Новые технологии» Ян Абрамов, владелец Access Industries Леонард Блаватник — прим. «Ленты.ру».)

Вопрос европейских антироссийских санкций затронете в Ватикане?

Я уверен, что вопрос не только санкций, но и в целом ситуации в российско-европейских отношениях будет поднят на этой встрече.
Šventas reikalas juk.

Biblija:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14) 

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 


Purim 2014 - March 16, taigi, šitokią kovo 16-tą kaip tik.

Nemokam politinio darbo dirbt - apie pilietiką nėra ko nė kalbėt...

Moscow, March 31, Interfax - President of the Conference of European Rabbis, Moscow's Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt will meet with Pope Francis in Rome on April 20, the rabbi's press service told Interfax-Religion.

"An era of constructive dialogue between the Vatican and Europe has arrived. We are allies today and we deeply respect Pope Francis as a person who has played an enormous role in promoting the development of inter-faith dialogue and in establishing peaceful relations between nations and religions," Goldschmidt said, according to his press service.

"We hope that jointly we will ward off the danger of Islamic radicalism threatening Europe. We are also deeply concerned about the fate of European Jews, many of whom are leaving their homes under this threat," the rabbi said.

The talks will also deal with the role the world religions are playing in establishing diplomatic and cultural dialogue between Russia and Europe.

The Conference of European Rabbis, led by Goldschmidt, unites Jewish communities and their leaders from 40 European states.

The talks will also deal with the role the world religions are playing...

Pinchas Goldschmidt.

Goldschmidt...

Kvedlinburgo analai (lot. Saxonicae Annales Quedlinburgenses, vok. Quedlinburger Annalen) – nuo ~993 ar ~1000 iki 1030 (?) m. Kvedlinburgo imperatoriškajame moterų vienuolyne

lotynų kalba rašytas metraštis. 1017–1020 m. veikiausiai nebuvo rašomas. Išliko vienintelis Meiseno Kunigaikščių mokyklos dėstytojo istoriko Georgo Fabricijaus (Georgo Goldschmidt'o) (1516-1571 m.) kartu su kt. Saksonijos archyvarais tarp 1546 ir 1571 m. surašytas nuorašas (saugomas Saksonijos žemės, valstybės ir universiteto bibliotekoje Drezdene; 1710 m. paskelbtas G. V. Leibnico, 1839 m. – G. H. Perco leidinyje „Monumenta Germaniae Historica“, t. 3).

Komentarų nėra: