2013-12-06

Štatai

Štetlas jidiš kalba - miestelis su gausia žydų bendruomene.

Štatai netgi savo ūkinius metus pastūmė sulig žydų kalendoriniais metais.

Štatai - šalis, kurioje jei nebe pusė, tai trečdalis pasaulio žydų.

Štatai - šalis su gausia žydų bendruomene.

Pasisekė Nelsonui Mandelai, rašo apipavidalintojas.

O juk ne tik PAR būta vergvaldžiais vadinamų darbdavių, bet ir visai šalia tos šalies, iš kur Nelsono Mandelos gerasis darbdavys yra kilęs


Pietų Afrikos žydai tradiciškai labiau sieja save su Izraeliu nei kai kurių kitų šalių žydai (trys ketvirčiai PAR žydų yra pabuvoję Izraelyje, 80 % save sieja su Izraeliu), tam įtakos galėjo turėti anksčiau draugiški PAR ir Izraelio santykiai.

Israel and the apartheid analogy is a comparison between Israel's treatment of the Palestinians and South Africa's treatment of non-whites during its apartheid era. 

The analogy has been used by scholars, United Nations investigators, human rights groups and critics of Israeli policy, some of which have also accused Israel of committing the crime of apartheid.

O kaip, kokiais keliais Štatuose atsirado afroamerikiečiai?

Kurių būtent dėl to net ir mums negalima vadinti negrais...

Family of African American slaves on Smith's Plantation Beaufort South Carolina, 1862.

Vergo kaina.

P.S.  Penktadienį patekėjus saulei, šimtai pietų afrikiečių tebebudėjo prie N.Mandelos namų Johanesburge, mojuodami vėliavomis ir dainuodami kovos su apartheidu laikų dainas. Vašingtone prie PAR ambasados žmonės nešė geles, kur raudomis sutiko liūdną žinią.


Komentarų nėra: