2013-09-24

Rūšizmas

- TSRS priglaudžia negrus!- per pertraukas šūkaudavo klasės draugas, taip pasišaipydamas iš sovietinės propagandos. Nes mes tokių priglaustųjų, o anapus "geležinės uždangos" skriaudžiamųjų, gyvų nebuvo akyse regėję.

Šiandien jis, ko gero, būtų apkaltintas rasizmu.

Nes kolonialistai ir rasistai vėliau sugalvojo "afroamerikietį", o mums, nebuvusiais kolonialistais ar rasistais, beliko tik kaltinimai ir galvosūkiai, kaip gi mūsų NeAmerikoj vadint "afroamerikiečius".

Pats mačiau, kaip tada žybtelėjo juodaodės pardavėjos akys, kai toj Landynėj ištariau "Nigerija" vietoj "Naidžyrija".

Rasistas!

Ar ne?

racist
1932 as a noun, 1938 as an adjective, from race (n.2); racism is first attested 1936 (from French racisme, 1935), originally in the context of Nazi theories. But they replaced earlier words, racialism (1871) and racialist (1917), both often used early 20c. in a British or South African context. In the U.S., race hatred, race prejudice had been used, and, especially in 19c. political contexts, negrophobia.

Čia gi demokratai, mūsų mokytojai edukologai!

...early medieval slave traders – mostly Venetian, Genoese and Jewish – did not violate the new principles of the “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century, according to which baptized people must be excluded from slavery.

Čia gi mūsų išminčiai, teisuoliai!

race (n.2)
"people of common descent," a word from the 16th century, from Middle French race, earlier razza "race, breed, lineage, family" (16c.), possibly from Italian razza, of unknown origin (cf. Spanish and Portuguese raza). Etymologists say no connection with Latin radix "root," though they admit this might have influenced the "tribe, nation" sense.

Original senses in English included "wines with characteristic flavor" (1520), "group of people with common occupation" (c.1500), and "generation" (1540s). Meaning "tribe, nation, or people regarded as of common stock" is by 1560s. Modern meaning of "one of the great divisions of mankind based on physical peculiarities" is from 1774 (though as OED points out, even among anthropologists there never has been an accepted classification of these).

Just being a Negro doesn't qualify you to understand the race situation any more than being sick makes you an expert on medicine. [Dick Gregory, 1964]

In mid-20c. U.S. music catalogues, "Negro." Klein suggests these derive from Arabic ra's "head, beginning, origin" (cf. Hebrew rosh). Old English þeode meant both "race, folk, nation" and "language;" as a verb, geþeodan, it meant "to unite, to join."

Tokie reikalai.

Prancūzai ir čia bus pasistengę.

Pasiskaitę šiuos išminčių aiškinimus, nesunkiai suprasim, kad kalbama apie rūšį, ne apie ką kitą.

Original senses in English included "wines with characteristic flavor" (1520)...

Vyno rasė...

rū́šis sf. (1) Sch95, [K], J.Jabl, DŽ, Sg, Šv, Trk, rūšìs (3) Jrb, rūšìs (4) DŽ1, Sb, Žln, rū́šis sm. (1) [K]
1. prekių, daiktų, reiškinių kategorija, turinti tam tikrus kokybinius požymius, kuriais skiriasi nuo kitų tos pat kategorijos prekių, daiktų, reiškinių: Tos pačios rūšies MŽ147. Šaltiems mėsos patiekalams vartojama pirmos rūšies mėsa ar paukštiena rš. Mūso žemė buvo trijų rū́šių, ka liuob rūšiuos Kl. Pirmos rūšès [linų] retai pasitaikydavo Antr. Buvo dvi rūšys: pakulos i linai Žr. Grūdai būdavo trijų rūšių̃: pirmos – sėklai, antros – valgyti, o trečios – kiauliums LKT124(Trg). Kiek y[ra] kurpių paneliums, an kiek rūšių̃? Lnk. Visų rū́šių kelių yra Rt. ^ Vienos rūšies (vieno luomo) žydas bei totorius B.
2. platesnės kategorijos sudedamoji dalis: Tos rūšies darbų reikia, bet jie atliekami kitaip J.Jabl. Lyriką, visais atžvilgiais kondensuočiausią žodinio meno rūšį, atitinka ir visų išraiškos priemonių sutelktumas rš. Elektros energija virsta kitų rūšių energija rš. Šita mūsų muzikos rūšis verta ypatingų studijų LTII104(Sab). Nėra ryškių ribų, skiriančių vienos ar kitos rūšies spinduliavimą rš. Ši valstybė yra savo rūšies fenomenas rš. ║ N vada: Vienos rūšies, vieno žindymo, vieno lakinimo šunyčiai MŽ548.
3. E augalų ar gyvūnų sistematikos vienetas, įeinantis į platesnį vienetą – gentį: Šeima susideda iš genčių, gentis – iš rūšių rš. Iš individų susidaro rūšis S.Mast. Rūšis vadinas pavienių gyvių krūva, kurie išeina iš to paties kelmo ir kurie veisias toliau tarpu savęs Blv. Pasaulyje yra daugiau kaip aštuoni tūkstančiai paukščių rūšių sp. Žmogui gyvūnas yra giminė, o gyvūnui žmogus yra rū́šis FT.

Žmogui gyvūnas yra giminė, o gyvūnui žmogus yra rū́šis.

Rūšistai
!

2 komentarai:

audrius rašė...

Va čia gal aiškesne, aiškozniškesnė, aiškenaziškesnė geneologija ir urologija rusinė-raškinė lytinė....
Klausimas, tik istorinis iškyla: -Ar Uranas(žiur. E'temologiją) buvo kastruotas ar genetiškai-genitališkai-genelitališkai modifikuotas apipjaustymo būdu, pagal vorų sakų kanonų zakonus, kad tarnautų zakonam vokiui visa tą za vokusi zaboran, tiek materialitinės lyties, tie devasinės sielos varos lytovarų?
O božė, božė,...:)

Juros hipodromas hipinio siurrealizmo genitologija jūrąčio ir keistalyčio birkutės(jarlyko) išdegto ant skūrų įdagais einančios voros gyvuolių prie amžinosios ugnies aukų kuros-pakuros kaitinti įdago-lituoklio litavoti litaurus litrus litvokus ir visus kitus tautorius tautas tevu ir motu tonus tevtonus, tautas ženkalais ant pasaulės kryžiaus kelio kryžkelės lytaurijoj....

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranus_(mythology)


Dario Budrio rašė...

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranus_(mythology) 

Augimo žūvelė Mokytojauja nūnai Mozguvoi!