2015-05-23

Ekonomikos ir privatizacijos institutas

Kaip ir dera šiais laikais - po šydu:

1992 m. įsteigtas Ekonomikos ir privatizacijos institutas iki 2000 m. buvo Lietuvos ūkio instituto pirmtakas. Analizavo šalies ūkio būklę ir prognozavo jo raidos variantus, tyrė ūkinių šakų struktūrą, rengė ūkio restruktūrizavimo bei prioritetinių krypčių projektus, siūlymus valstybės investicijų ir pinigų politikai, nagrinėjo infliacijos priežastis ir rengė antiinfliacinių priemonių projektus, teikė siūlymus iždo sistemai tobulinti, kūrė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įvertinimo metodiką, privatizavimo būdus ir metodus, rengė medžiagą nuosavybės santykių transformavimui teisiškai pagrįsti, teikė siūlymus ir projektus valstybės ekonominiams ryšiams plėtoti, bankroto mechanizmui įgyvendinti, regioninės ekonomikos problemoms spręsti, rengė įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

2001 m. gruodžio mėn. vyriausybės nutarimu likviduotas, nebeveikia nuo 2002 m. gegužės mėn.
Įdomiai: nuo 1992 iki 2000 metų buvo Ekonomikos ir privatizacijos institutas, o 2001 m. gruodžio mėn. vyriausybės nutarimu likviduotas kaip Lietuvos ūkio institutas.

Nebėra.
Ir Ekonomikos instituto nebėra.

Tik UAB tokiu pavadinimu yra.
Komentarų nėra: