2015-12-15

Tiesa ir Melas

Tiesa = Tiesa ⇒ Melas ⇒ Melas, čia ⇒ reiškia implikaciją*, veiksmų seka bet kokia.

O

Melas = Tiesa ⇒ Tiesa ⇒ Melas, veiksmų seka irgi nesvarbu kokia.

Visa tai Tiesa (štai vadovėlis), su sąlyga, kad

Tiesa = Teisingas Teiginys,

o

Melas = Neteisingas Teiginys.
Tiesa?

* Konkursas - atlietuvinkim implikaciją!

Pasigirkim, jei kam pavyks.

Kaip matom, ligšiol nepavyko, niekam.

Tablica istinitosti operatora implikacije
PQ

Logička implikacija je tautološki iskaz materijalne implikacije.

Paradoksi materijalne implikacije: Sljedeće dvije posljedice formalne definicije materijalne implikacije odstupaju od naših neformalnih intuicija o implikaciji: (1) materijalna implikacija je istinita kad god je antecedens lažan, i (2) materijalna implikacija je istinita kad god je konzekvens istinit. Ovi navodni paradoksi ne stvaraju kontradikcije.

Ne stvaraju.

Matematikų skirstymas į tipus

Jų yra 10 - tie matematikai, kuriems pakanka binariosios logikos, ir tie, kuriems nepakanka.


Komentarų nėra: