2017-01-17

137-tas Konstitucijos straipsnisLietuva pirminę baudžiamąją jurisdikciją perdavė JAV, tačiau visais svarbesniais atvejais LR bet kada gali ją atsiimti
Susitarimą dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje sausio 17 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvoje En Hol (Anne Hall). „Leiskite visus pasveikinti su, sakyčiau, istorine diena JAV ir Lietuvos strateginei partnerystei, kurią saugumo ir gynybos srityje patvirtiname šia sutartimi. Esame suinteresuoti nuolatiniu JAV karinių pajėgų ir ginkluotės buvimu Lietuvoje, tai - vienas svarbių šalies saugumo elementų“, – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis. Pasak jo, ši sutartis numato esmines tokio buvimo sąlygas ir dar kartą patvirtina JAV gynybinius įsipareigojimus Lietuvai. Lietuva savo ruožtu suteiks JAV visas reikiamas sąlygas šiems įsipareigojimas vykdyti. „Bendradarbiavimo sutartis, kurią šiandien pasirašome, – tai daugiau nei dokumentas, kuriuo nustatomas JAV karių buvimo Lietuvoje statusas. Ji dar kartą patvirtina mūsų abiejų šalių įsipareigojimą dirbti kartu stiprinant NATO aljansą, didinant Europos saugumą ir kovojant su globaliomis saugumo grėsmėmis“, – teigė JAV ambasadorė Lietuvoje E. Hol. Ši sutartis yra pirmasis tokio pobūdžio dvišalis JAV ir Lietuvos susitarimas, kuris detaliai apibrėžia JAV ginkluotųjų pajėgų statusą Lietuvoje. Pasirašyta sutartis papildo 1951 m. Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO SOFA), kurį Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2004 metais. Pasikeitus saugumo situacijai regione ir Europoje 2014 m. pavasarį, JAV ir Lietuvos gynybinis bendradarbiavimas tapo gerokai intensyvesnis, o JAV karinio buvimo ir veiklos apimtys išaugo. JAV pirmosios atsiuntė oro gynybos pastiprinimą – papildomus oro naikintuvus bei pajėgas tęstiniam buvimui į Baltijos valstybes. JAV kariai dalyvauja Lietuvos Respublikoje rengiamose karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, įgyvendinant NATO parengties veiksmų planą, (angl. NATO Readiness Action Plan, RAP), parengtą Velso susitikimo metu 2014 m. rugsėjo 5 d., į Lietuvos Respubliką JAV siunčia rotuojamas pajėgas pagal operaciją „Atlanto ryžtas“, įgyvendina Europos saugumo užtikinimo iniciatyvą (angl. European Reassurance Initative) ir vykdo kitas saugumo užtikrinimo priemones. Dėl šių priežasčių abiems pusėms atsirado poreikis turėti detalesnį teisinį JAV pajėgų statuso apibrėžimą. Naujoji sutartis supaprastins procedūras ir palengvins JAV karių ir ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų atvykimą ir buvimą Lietuvoje, palengvins sąlygas bendroms pratyboms ir kitiems projektams vykdyti. Naujoji Lietuvos ir JAV sutartis įsigalios po to, kai ji bus ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime. JAV tokius susitarimus JAV sudaro su visomis šalimis, su kuriomis vykdo intensyvų ir glaudų bendradarbiavimą gynybos srityje. Šiuo metu JAV yra sudariusi daugiau kaip 100 sutarčių su įvairiomis valstybėmis, iš kurių maždaug pusė yra NATO ir Partnerystės taikos labui (angl. PfP) valstybės.


137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.


U.S. Military bases
 Российский академик:
Apie kokios šalies konstituciją jis čia:)))
Koks 

akademikas!
Susidomėjimas Henry Kissinger sugrįžo, žurnalistui Christopher Hitchens išleidus knygą The Trial of Henry Kissinger (Henry Kissinger Teismas). Knygoje dėstoma negailestinga kritika, kaltinanti JAV politiką padarius neregėto masto karo nusikaltimus, ypatingai pažymima jo vykdyta politika tokiose šalyse, kaip Vietnamas, Kipras, Kambodža, Čilė ir Rytų Pakistanas (dabar Bangladešas). Anot knygos, jo užsienio politika siekė sudaryti sąjungas su šalimis, esančiomis strategiškai svarbiose geografinėse vietose – Turkija, Pakistanu ir pan. Šioms šalims sąjungininkėms buvo leista vykdyti karo veiksmus prieš kitas demokratines valstybes ir žudyti jų gyventojus be jokio įsikišimo.

Na, bet ko čia aš prie diplomato pristojau?

Tiesa, Arvydai?

Henry Kissinger - juk ne mūsų akademikas... 

Ne mūsų:(((

P.S. Pasirašyto LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE III straipsnio „Galimybė patekti į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama, ir jais naudotis“ 7 punktas sako:

JAV karinės pajėgos padengia infrastruktūros objektuose ir zonose, dėl kurių susitariama ir kuriais leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, atliekamų statybos ir plėtros darbų išlaidas bei jų eksploatavimo ir priežiūros išlaidas, jei nesusitariama kitaip.“

Bazė.


Komentarų nėra: