2017-01-16

DĖL SUNKIAI SUŽALOTO ZIGMO VAIŠVILOS TEISIŲ CIVILINĖSE BYLOSE

Regina Vaišvilienė ir Zigmas Vaišvila. 
 2017-01-16

DĖL SUNKIAI SUŽALOTO ZIGMO VAIŠVILOS TEISIŲ CIVILINĖSE BYLOSE

Regina Vaišvilienė ir Zigmas Vaišvila kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos Pirmininką Rimvydą Norkų,
prašydami išaiškinti, kaip sunkiai sužalotam Zigmui Vaišvilai elgtis gausybėje bylų, inicijuotų prieš Z. Vaišvilą ir jų šeimą.

2016-06-29 Z. Vaišvila patyrė sunkias traumas - kaukolės viršutinės ir apatinės dalies, žandikaulio lūžiius, stuburo antrojo slankstelio dalies, reguliuojančios galvos sukiojimą, lūžį, abiejų riešų ir alkūnės kaulų sulaužymus, stiprų smegenų sumušimą, sąmonės netekimą ir kitas politraumas. Jam nedelsiant buvo atliktos trys sudėtingos chirurginės operacijos – stuburo antrojo slankstelio surišimo, alkūnės kaulų atstatymas ir dvi abiejų riešų rekonstrukcijos operacijos. Š.m. sausio 2 d. Z. Vaišvilai atlikta ketvirta sudėtinga užpakalinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos operacija, po kurios privalomas pasiruošimas reabilitacijai truks 6 savaites, o visas gydymas, medikų nuomone, truks 5-6 mėnesius.

Tęsiamas Z. Vaišvilos gydymas ir po neurochirurginės bei riešų rekonstrukcijos operacijų. Dėl kelio kryžminio raiščio rekonstrukcijos Z. Vaišvila negali vaiščioti. Vaikščioti su ramentais neleidžia riešų būklė. Išraše iš medicininių dokumentų nurodyta medikų išvada dėl Z. Vaišvilos sveikatos: „Darbinė prognozė bloga“. Medicinos įstaigos Z. Vaišvilai išduoda teismams skirtas Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos formos Nr.094/1a pažymas dėl jo negalėjimo dalyvauti teismo posėdžiuose.

Š.m. gegužės 31 d. teismui pritaikius didelio masto laikinąsias apsaugos priemones areštuota Z. Vaišvilos sąskaita banke, kas mėnesį Z. Vaišvilai leidžiama gauti tik MMA. Bibliotekininkės R. Vaišvilienės atlyginimas vos didesnis. Dukra Vaiva dėl šios kritinės situacijos mūsų šeimoje talkina tėvui, dėl ko negali dirbti. Todėl lėšų teisminei gynybai nėra. Bylų faktines aplinkybes ir medžiagą žino tik Z. Vaišvila.

Ir sveikam žmogui nepakeliamą Z. Vaišvilos bylų naštą patvirtina š.m. sausio-vasario mėnesių bylos – paskelbta apie 25 teismo posėdžius. Tai – tik dalis visų bylų. Po 2016-06-29 d. keletą mėnesių bylų nagrinėjimas buvo atidedamas. Iškart po šios nelaimės prieš Z. Vaišvilą inicijuotos 4 naujos bylos.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio teismai, spaudžiami oponentų teiginiais, kad iš ligoninės išleistas Z. Vaišvila gali dalyvauti teismo posėdžiuose, pradėjo nebeatidėti bylų nagrinėjimo. Tris bylas (Nr.2-866-567/2016, Nr.e2-11241-779/2016 ir Nr.2-15495-592/2016) teismai išnagrinėjo iš esmės Z. Vaišvilai nedalyvaujant, nors jis su tuo nesutiko, prašė iki jo ligos pabaigos atidėti ar stabdyti nagrinėjimą. Tik teisėjas G. Pašvenskas kreipėsi į gydymo įstaigą dėl Z. Vaišvilos būklės.

Teisėja Inga Staknienė, pripažinusi teisinės pagalbos Z. Vaišvilai būtinumą, ne tik atmetė Z. Vaišvilos prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių keitimo dėl gaunamo MMA dydžio lėšų padidinimo, bet ir raštu informuota, kad Z. Vaišvilai š.m. sausio 2 d. atlikta ketvirta sudėtinga chirurginė operacija ir kad jis ligoninėje, atmetė ir Z. Vaišvilos prašymą skirti jo medicininę ekspertizę. Š.m. sausio 4 d. teisėja I. Staknienė išnagrinėjo iš esmės šią civilinę bylą Nr.e2-11241-779/2016 dėl viename ofise veikiantiems bankroto administratoriams UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ 35000 EUR priteisimo iš Z. Vaišvilos dėl Seimo spaudos konferencijoje paskelbtos informacijos, kurią skelbia ir www.ibvd.lt bei www.teismai.lt - kad šie įmonių bankroto administratoriai, jų veikimo adresu įregistravus 55 šia veikla užsiimančias įmones, apgaudinėja valstybę, tokiu būdu gaudami administruoti daug daugiau bylų nei kiti administratoriai. Mūsų šeimai tai yra labai didelė suma.

Manome, kad taip teisingumas negali būti nustatinėjamas.

UAB „Admivita“, siekdama, kad Z. Vaišvila negautų teisėtai jam priklausančių lėšų ir galėtų sudaryti sutartis su advokatais, kaip bankroto administratorius vilkina UAB „FF Lizingas“ atsiskaitymus su Z. Vaišvila. 2016-03-07 d. raštu UAB „Admivita“ be teisinio pagrindo (be teismo ar antstolio dokumento) sulaikė atsiskaitymus su Z. Vaišvila, kuris yra UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje teismo patvirtintas kreditorius. UAB „Admivita“ tai grindžia tuo, kad Z. Vaišvila neperdavė dalies UAB “FF Lizingas” trumpalaikio turto. Ši pretenzija žinomai melaginga, nes Z. Vaišvila negali perduoti šio turto, kuris pavogtas galimai dalyvaujant ir pačiai UAB „Admivita“. Z. Vaišvilos 2014-09-04 pareiškimu Mažeikių prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kuris kažkodėl greitai buvo nutrauktas. 2016-11-04 nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismas panaikino prokurorų nutarimus dėl šio tyrimo nutraukimo, nustatė, kad neatliktos net vagystės įvykio vietų apžiūros, neapklausti nurodyti liudytojai ir pats Z. Vaišvila.

Generalinė prokuratūra nusprendė šį ikiteisminį tyrimą perduoti kitam prokuratūros padaliniui.

R. Vaišvilienė ir Z. Vaišvila neprašo kišimosi į teismo procesus dėl, jų nuomone, akivaizdžiai šališko nurodytų bylų nagrinėjimo. Norima atkreipti dėmesį į tai, kad po Z. Vaišvilos sunkių susižalojimų teismo procesai, kurių dalyvis jis yra, tampa ne teisingumo nustatymu, o atvirai ir nežmogiškai vykdomu susidorojimu su jų šeima šiurkščiai ir atvirai pažeidžiant bylos šalių lygiateisiškumą, konstitucinę Z. Vaišvilos teisę į nešališką ir nepriklausomą teismą, teisę būti teismo išklausytam ir teismo posėdyje atsikirsti ciniškai meluojantiems oponentams. Taip formuojama ir teismo praktika kitiems.

Todėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko R. Norkaus prašoma išaiškinimo, kaip elgtis Z. Vaišvilai – pažeisti medikų nurodymus ir dalyvauti bylų nagrinėjimuose, aukojant sveikatą, ar sutikti su daugybės bylų nagrinėjimu, leidžiant oponentams teikti ir melagingus paaiškinimus (dukra kaip žiūrovė tai stebi ir fiksuoja posėdžių metu), o teismams priiminėti sprendimus be Z. Vaišvilos dalyvavimo?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašoma apibendrinti teismų praktiką ir išaiškinti kaip elgtis tokioje padėtyje atsidūrusiai civilinės bylos šaliai.

Teisėjų tarybos prašoma apsvarstyti Civilinio proceso kodekse nustatytą reglamentavimą dėl civilinių bylų nagrinėjimo iš esmės galimybės, kai bylos šalis, negalinti turėti atstovo, yra sunkiai sužalotas fizinis asmuo. Esant būtinumui prašoma inicijuoti būtinus įstatymų pakeitimus, kreipiantis į asmenis, turinčius įstatymų iniciatyvos teisę – Respublikos Prezidentę ar Vyriausybę.

Prašoma teisėjų etikos požiūriu įvertinti teisėją Ingą Staknienę dėl civilinės bylos Nr.e2-11242-779/2016 nagrinėjimo be Z. Vaišvilos dalyvavimo.

Prašoma administracine tvarka patikrinti civilinės bylos Nr.B2-866-413/2016 nagrinėjimą dalyje dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ veiksmų be teisinio pagrindo sustabdant Z. Vaišvilos finansinių reikalavimų tenkinimą. Nustačius, kad bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ veiksmai civilinėje byloje Nr.B2-866-413/2016, be teisinio pagrindo sustabdžius mokėjimus kreditoriui Z. Vaišvilai, pažeidžia įstatymus, spręsti, ar nėra pagrindo perduoti patikrinimo medžiagą prokuratūrai ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai dėl šių UAB „Admivita“ veiksmų įvertinimo.

Regina Vaišvilienė Zigmas Vaišvila

P.S. Mano, Eugenijaus Palioko, prierašas.

Komentarų nėra: